Frazeologická jednotka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Frazeologická jednotka je skorší názov pre frazému (1. a 2. význam), ktorý sa uplatňoval najmä pri zavádzaní novej frazeologickej teórie i zodpovedajúcej terminológie.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.