Frotáž

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Frotáž reliéfu mincí.

Frotáž je umelecká technika kopírovania (prenášnia) reliéfnej štruktúry na papier.

Princíp spočíva v priložení papiera (alebo iného vhodného materiálu) na reliéf. Rovnomerným prechádzaním mäkkej ceruzy (alebo kresliaceho uhlíka, voskovej ceruzy a pod.) po celej ploche zakrytého reliéfu získame jeho odtlačok. Efekt vzniká v dôsledku zmeny prítlačného tlaku ceruzy (uhľa) v mieste vyvýšenia reliéfu.

Frotáž je možné použiť na akýkoľvek reliéfny materiál. Známe je detská frotáž mincí. Vhodné sú listy, rastliny, kôra stromu, vlna a pod.