Fundament

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Fundament (lat.) môže byť:

  • základná vec, podstata
  • zastarávajúci výraz pre základy stavby, pozri základy (stavba)
  • vo filozofii: základ filozofickej poučky alebo filozofického učenia, pozri fundament (filozofia)
  • v geológii: podložie zvrásnených alebo inak deformovaných oblastí, pozri fundament (geológia)
  • v geológii: komplex kryštalických, väčšinou premenených a magmatických hornín, hlavne granitoidov, pozri kryštalinikum
  • v jazykovede: vetný základ
  • v ekonomike: skrátene fundament dane (=daňový základ)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.