Fyzioterapeut

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Fyzioterapeut je odborný pracovník, venujúci sa fyzioterapii.

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Absolvent študijného programu fyzioterapia – bakalársky stupeň sa uplatní ako fyzioterapeut v nemocničných a ambulantných zariadeniach, v kúpeľných liečebniach, v odborných liečebniach a rehabilitačných ústavoch, prípadne v iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, ochranu a podporu zdravia. Ďalej sa môže uplatniť v odbornom riadení, vo výskume a vo výchove a vzdelávaní fyzioterapeutov. Fyzioterapeut sa môže ďalej vzdelávať v rámci celoživotného vzdelávania podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Absolvent študijného programu fyzioterapia – magisterský stupeň je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť vykonávať preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy fyzioterapie na úrovni zodpovedajúcej jeho kvalifikácii v odbore fyzioterapia v zmysle medzinárodných štandardov a kvalifikačných predpokladov na výkon povolania v krajinách EÚ, tak ako je to uvedené v profile absolventa.