Geocaching

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Logo geocachingu

Geocaching [vyslov: geokešing] (z geo = zem + franc. cache = tajne skryť) je zábava, či určitý druh športu, spočívajúca v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. Miesto úkrytu sa nazýva cache – skrýša, schránka – hantírkou keška. Hra je niekedy spojená s úlohami, riešením ktorých je získanie súradníc cieľa, alebo s poznávaním okolitej krajiny alebo miestnych pamätihodností. Keďže na nájdenie skrýše je potrebná presná poloha, je táto hra spojená s používaním navigačných GPS zariadení.

Skrýša[upraviť | upraviť zdroj]

Práve nájdená mikro skrýša

Skrýše sú umiestnené na voľne prístupných miestach kdekoľvek po svete. V horách, mestách, niekedy aj pod hladinou jazier, kdekoľvek. No hlavne by mali byť na pekných a zaujímavých miestach, ktoré chce zakladateľ skrýše ukázať ostatným hráčom.

Každá skrýša má na internete svoju stránku, kde je opis miesta a spravidla súradnice GPS, podľa ktorých ju potom hľadači hľadajú. Nezriedka majú skrýše aj zaujímavý príbeh, ktorý sa k danému miestu či pamiatke viaže. Väčšina skrýš je na internete voľne dostupná (podmienkou je len registrácia), no existujú aj skrýše, ktorých nález je povolený len platiacim hráčom. Geocacher – hľadač teda potrebuje prístup na internet a na nájdenie GPS prijímač (čo však nie je podmienka hry, na dohľadanie sa dajú používať aj mapy).

Skrýšu samotnú väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je zápisník (logbook), upozornenie pre náhodného nálezcu, ceruzka alebo pero a v prípade vhodnej veľkosti aj rôzne iné predmety na výmenu (väčšinou nejaké drobné plastové hračky, odznaky, CD-čka, mince...). Hľadač si pri nájdení môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby v škatuľke ostalo niečo aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení je potrebné urobiť o tom záznam v zápisníku aj na internete a tým sa podeliť o zážitky s ostatnými.

Travel bug – cestujúci predmet s prideleným jedinečným číslom na sledovanie jeho trasy
Geocoin – cestujúca minca

Okrem predmetov, ktoré si po nájdení môže hľadač ponechať, existujú aj putovné predmety, ktoré je hľadač povinný po ich vybratí zo skrýše umiestniť do inej skrýše podľa jeho vlastného uváženia. Z putovných predmetov sú najznámejšie tzv. geocoiny (kovové predmety väčšinou tvaru mince, s vyrazeným logom) a travel bugy (ľubovoľné predmety zavesené na vojenskej známke), ktoré majú taktiež svoje stránky, kde je možné zapísanie ich nálezu na základe jedinečného kódu, ktorý má každý takýto predmet na sebe vyrazený. Na stránke daného putovného predmetu je možné sledovanie jeho pohybu po skrýšach a po svete.

Práve rôzne mince, putovné predmety a zaujímavosti tvoria spolu s princípom „hry na skrývačku“ veľký základ pre popularitu hry nielen pre dospelých, ale aj pre deti.

Ďalším výmenným predmetom sú tzv. osobné drevené mince (Wood Geocoin), ktoré si môže hľadač dať vyrobiť so svojím logom. Takáto minca ostáva po nájdení vo vlastníctve nálezcu, opäť je však nepísaným pravidlom, že keď nálezca vyberie zo skrýše drevenú mincu, mal by tam vložiť inú mincu.

Skrýše podľa typu[upraviť | upraviť zdroj]

Typ skrýše Názov skrýše (anglicky) Popis
Tradičná (bežná) Traditional Geocache Pôvodný a najbežnejší variant skrýše, ktorý sa nachádza na zverejnených súradniciach.
Hádanka Mystery or Puzzle Caches Na získanie GPS súradníc je nutné vyriešiť úlohu(y) vo forme hlavolamu alebo šifry (rébusu), ktorá je zverejnená na internetovej stránke, prípadne sa lúšti priamo v teréne.
Multi Multi-cache Nie sú zverejnené GPS súradnice miesta, kde sa skrýša nachádza, ale len prvej zastávky, na ktorej je potrebné vyriešiť danú úlohu. Zastávok môže byť viacero a je potrebné zozbierať dané indície (zväčša číselné hodnoty, ktoré treba dosadiť do vzorca a vypočítať tak presné GPS súradnice skrýše).
Earthcache Earth cache Earthcache je špeciálny typ skrýše, kde sa na súradniciach nenachádza fyzická schránka, ale miesto poukazuje na lokálnu geologickú zaujímavosť. Úlohou je prísť na dané miesto a získať odpovede na otázky, ktoré autor zverejnil v popise skrýše. Väčšinou ide o rôzne merania (nadmorská výška, hrúbka a uhol sklonu vrstiev, rýchlosť výtoku prameňa...), prípadne sa odpovede dajú získať z informačných panelov, ktoré sú umiestnené pri danom geologickom útvare. Podmienkou je taktiež zvrejnenie fotografie (bez povinnosti zverejniť tvár) ako dôkazu návštevy lokality.
Poštová schránka Letterbox hybrid Letterboxing je starší ekvivalent hry Geocaching rozšírený najmä v USA z čias keď nebolo verejne dostupné použitie GPS. Umiestnenie skrýše je popísané v zadaní, prípadne je potrebné plnenie určitých úloh na nájdenie indícií. Znakom hry je používanie pečiatok. Hráč orazí logbook v skrýši svojou osobnou pečiatkou, a naopak – svoj osobný „logbook“ orazí pečiatkou, ktorá je skrytá v letterboxe.
Stretávka Event cache Na súradniciach sa nenachádza žiadna skrýša, ale ukazujú na miesto stretnutia ľudí zaoberajúcich sa geocachingom. Stránka venovaná eventu definuje miesto a čas stretnutia, prípadne aktivity vykonávané počas stretnutia. Účasť na aktivite nie je podmienkou logovania eventu. Po ukončení akcie je tento typ archivovaný.
Stretávka s vyčistením prírody od odpadkov Cache In Trash Out Event (CITO) Podobne ako Event cache, no stretnutie je ekolologicky zamerané (vyčistenie daného priestranstva od odpadu a pod.).
Mega stretnutie Mega-Event Cache Stretnutie, na ktorom sa zúčastní 500 a viac kešerov. Mega-Event sa väčšinou koná celý deň, prípadne aj viac dní a býva spojený s rôznymi workšopmi, prednáškami a voľnočasovými aktivitami pre účastníkov.
Giga stretnutie Giga-Event Cache Najvzácnejší typ eventu, podmienkou je účasť minimálne 5000 ľudí. Organizácia býva obdobná ako pri Mega evente.
Wherigo Wherigo cache Wherigo je súbor nástrojov, ktoré umožňujú užívateľovi vytvárať a hrať dobrodružstvá v reálnom svete, t. j. interakciou medzi reálnymi a virtuálnymi elementami. Na jej odohranie je potrebný GPS prímač s možnosťou prehratia cartrige s hrou (prípadne smartphone).
HQ Geocaching HQ Geocache Skrýša, ktorá sa nachádza v sídle spoločnosti Groundpeak, ktorá prevádzkuje server geocaching.com.
Výstava GPS Adventures Maze Exhibit Na získanie tohto typu kešky je potrebné zúčastniť sa výstavy GPS Adventures Maze Exhibit, prípadne jej lokálnej varianty. Výstava je zameraná edukatívne na technológiu GPS a geocaching.
Lab keška Lab caches Lab kešky sú dočasné skrýše, slúžia na vývoj a testovanie nových typov.
Spoločenská oslava Community Celebration Event Stretnutie konané na výročie vzniku geocachingu. Stretnutia tohto typu boli publikovateľné v roku 2010 (10. výročie) pod názvom Lost and Found Event Cache. V roku 2020 (20. výročie) sú opäť dostupné.
Dožívajúce skrýše (grandfathered caches). Skrýše, ktoré sú stále aktívne a dajú sa nájsť, no nie je možné vytvoriť nové skrýše tohto typu.
Virtuálna skrýša Virtual cache Na mieste sa nenachádza žiadna fyzická skrýša. Slúži len na upozornenie na turisticky zaujímavé miesto. Podmienkou logovania býva požiadavka na zverejnenie fotografie z daného miesta (bez povinnosti zverejniť tvár) a/alebo zaslanie odpovedí na otázky zadané autorom. V súčasnosti je zakladanie nových skrýš tohto typu povolené v obmedzenej miere.
Webkamera Webcam cache Na mieste sa nenachádza skrýša. Potrebné je získať svoj záber zachytený kamerou monitorujúcou dané priestranstvo. V súčasnosti nie je možné zakladať ďalšie nové skrýše tohto typu.
Projekt APE Project A.P.E. Cache 14 skrýš, vytvorených v spolupráci s filmovým štúdiom 20th Century Fox pri príležitosti premiéry filmu Planéta opíc. Každá skrýša tohto typu obsahuje propagačné materiály k filmu. V súčasnosti existuje iba pár skrýš tohto typu a nie je možné založiť nové.
10 rokov 10 Years! Event Cache Špeciálny typ eventu, konaného v období medzi 30. 3. – 3. 5. 2010 pri príležitosti desiateho výročia geocachingu.
Reverzná skrýša Locationless cache Variácia GPS hry, kde je objektom hľadania určitá budova, prírodný úkaz alebo technické dielo. 10 Years! Event Cache

Skrýše podľa veľkosti[upraviť | upraviť zdroj]

Veľkosť skrýše Názov (anglicky) Fotografia Príklad
Micro Micro Mikro nádoba s objemom do 1 dcl (typicky puzdro na kinofilm, liekovka a podobne).
Malá Small Objem od 1 dcl do 1 litra. Malé vedierka, malé puzdro na ohrievanie potravín v mikrovlnej rúre (škatuľka Lock & Lock).
Stredná (bežná, normálna) Normal Objem od 1 litra do 20 litrov. Bežné puzdro na ohrievanie potravín v mikrovlnej rúre, vojenská muničná schránka (ammoboxcamd)
Veľká Large Objem nad 20 litrov (poštová schránka, veľké plastové vedro atď.)
Iná Other Čokoľvek, čo nespadá pod ostatné skupiny. Typicky ide o neobjemový predmet, napr. magnetka alebo tabuľka (logbook je zozadu).

Terminológia[upraviť | upraviť zdroj]

Niektoré skratky, bežne používané v zápisníkoch skrýš (logbookoch) a na webe:

 • CO z angl. Cache OwnerVlastník (zakladateľ) skrýše
 • DNF z angl. Did Not FindNenašiel (som) – hľadač bol na mieste uloženia, hľadal skrýšu, nepodarilo sa mu ju však nájsť
 • FTF z angl. First To FindPrvý, ktorý našiel – použije prvý úspešný hľadač, ktorý našiel novozaloženú skrýšu. Taktiež každý člen skupiny hľadačov, ktorá spoločne uskutočnila prvý nález, môže použiť túto skratku pri zápise
 • STF z angl. Second To Find – Druhý, ktorý našiel – použije ju druhý úspešný hľadač v poradí
 • TFTC z angl. Thanks For The CacheVďaka za skrýšu – jedna z najčastejších skratiek, prejav vďaky zakladateľovi skrýše (CO)
 • TFTH z angl. Thanks For The HuntVďaka za lov – analógia k TFTC
 • TNLN z angl. Took Nothing, Left NothingNič nevzal, nič nenechal – hľadač našiel skrýšu, ale nevymenil nič z jej obsahu
 • NT z angl. No TradeŽiadna výmena – analógia k TNLN
 • SL z angl. Signed LogZápis do zápisníka – hľadač našiel skrýšu a zapísal sa
 • XNSL z angl. eXchanged Nothing, Signed LogŽiadna výmena, (len) zápis v zápisníku
 • CITO z angl. Cache In Trash Out – hľadač pri hľadaní skrýše vyzbieral a odniesol odpadky z okolia
 • GPSr z angl. GPS receiverGPS prijímač
 • GZ z angl. Ground Zero – označuje miesto, na ktorom sa súradnice z GPS prijímača najpresnejšie zhodujú so zadanými súradnicami skrýše (to však ešte nemusí znamenať, že je skrýša umiestnená práve tam)

[1] [2]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. The Lexicon of Geocaching [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupné online.
 2. Glossay of Terms [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Geocaching

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]