Geocaching

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Logo geocachingu

Geocaching [vyslov: geokešing] (z geo = zem + angl. cache = tajne skryť) je zábava, či určitý druh športu, spočívajúca v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. Miesto úkrytu sa nazýva cache – skrýša, schránka – hantírkou keška. Zábava je obvykle spojená s úlohami, riešením ktorých je získanie súradníc cieľa, alebo s poznávaním okolitej krajiny alebo miestnych pamätihodností. Keďže na nájdenie skrýše je potrebná presná poloha, je táto hra spojená s používaním navigačných GPS zariadení.

Skrýša[upraviť | upraviť zdroj]

Práve nájdená mikro skrýša

Skrýše sú umiestnené na zaujímavých a voľne prístupných miestach kdekoľvek po svete. V horách, mestách, niekedy aj pod hladinou jazier, kdekoľvek. No hlavne by mali byť na pekných a zaujímavých miestach, ktoré chce zakladateľ skrýše ukázať ostatným hráčom.

Každá skrýša má na internete svoju stránku, kde je opis miesta a spravidla súradnice GPS, podľa ktorých ju potom hľadači hľadajú. Nezriedka majú skrýše aj zaujímavý príbeh, ktorý sa k danému miestu či pamiatke viaže. Väčšina skrýš je na internete voľne dostupná (podmienkou je len registrácia), no existujú aj skrýše, ktorých nález je povolený len platiacim hráčom. Geocacher – hľadač teda potrebuje prístup na internet a na nájdenie GPS prijímač (čo však nie je podmienka hry, na dohľadanie sa dajú používať aj mapy).

Skrýšu samotnú väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je zápisník (logbook), upozornenie pre náhodného nálezcu, ceruzka alebo pero a v prípade vhodnej veľkosti aj rôzne iné predmety na výmenu (väčšinou nejaké drobné plastové hračky, odznaky, CD-čka, mince...). Hľadač si pri nájdení môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby v škatuľke ostalo niečo aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení je potrebné urobiť o tom záznam v zápisníku aj na internete a tým sa podeliť o zážitky s ostatnými.

Travel bug – cestujúci predmet s prideleným jedinečným číslom na sledovanie jeho trasy
Geocoin – cestujúca minca

Okrem predmetov, ktoré si po nájdení môže hľadač ponechať, existujú aj putovné predmety, ktoré je hľadač povinný po ich vybratí zo skrýše umiestniť do inej skrýše podľa jeho vlastného uváženia. Z putovných predmetov sú najznámejšie tzv. geocoiny (kovové predmety väčšinou tvaru mince, s vyrazeným logom) a travel bugy (ľubovoľné predmety zavesené na vojenskej známke), ktoré majú taktiež svoje stránky, kde je možné zapísanie ich nálezu na základe jedinečného kódu, ktorý má každý takýto predmet na sebe vyrazený. Na stránke daného putovného predmetu je možné sledovanie jeho pohybu po skrýšach a po svete.

Práve rôzne mince, putovné predmety a zaujímavosti tvoria spolu s princípom „hry na skrývačku“ veľký základ pre popularitu hry nielen pre dospelých, ale aj pre deti.

Ďalším výmenným predmetom sú tzv. osobné drevené mince (Wood Geocoin), ktoré si môže hľadač dať vyrobiť so svojím logom. Takáto minca ostáva po nájdení vo vlastníctve nálezcu, opäť je však nepísaným pravidlom, že keď nálezca vyberie zo skrýše drevenú mincu, mal by tam vložiť inú mincu.

Skrýše podľa typu[upraviť | upraviť zdroj]

Typ skrýše Názov skrýše (anglicky) Popis
Tradičná (bežná) Traditional Presné GPS súradnice sú zverejnené na internetovej stránke.
Multi Multi-cache Nie sú zverejnené GPS súradnice miesta, kde sa skrýša nachádza, ale len prvej zastávky, na ktorej je potrebné vyriešiť danú úlohu. Zastávok môže byť viacero a je potrebné zozbierať dané indície (zväčša číselné hodnoty, ktoré treba dosadiť do vzorca a vypočítať tak presné GPS súradnice skrýše).
Záhadná Mystery Na získanie GPS súradníc je nutné vyriešiť úlohu(y) vo forme hlavolamu alebo šifry (rébusu), ktorá je zverejnená na internetovej stránke.
Webkamera Webcam cache Na mieste sa nenachádza skrýša. Potrebné je získať svoj záber zachytený kamerou monitorujúcou verejné priestranstvo. V súčasnosti nie je možné zakladať ďalšie nové skrýše tohto typu.
Poštová schránka Letterbox hybrid Letterboxing je starší ekvivalent hry Geocaching rozšírený najmä v USA z čias keď nebolo verejne dostupné použitie GPS. Umiestnenie skrýše je popísané v zadaní, prípadne je potrebné plnenie určitých úloh na nájdenie indícií. Znakom hry je používanie pečiatok. Hráč orazí logbook v skrýši svojou osobnou pečiatkou, a naopak – svoj osobný „logbook“ orazí pečiatkou, ktorá je skrytá v letterboxe.
Stretávka Event cache Príležitostná skrýša, slúžiaca na stretnutie priateľov a ľudí zaoberajúcich sa geocachingom.
Stretávka s vyčistením prírody od odpadkov Cache In Trash Out Event (CITO) Príležitostná skrýša, slúžiaca na stretnutie priateľov a ľudí zaoberajúcich sa geocachingom a zároveň vyčistenie vybraného územia od odpadkov v prírode.
Virtuálna skrýša Virtual cache Na mieste sa nenachádza žiadna fyzická skrýša. Slúži len na upozornenie na turisticky zaujímavé miesto. V súčasnosti nie je možné zakladať ďalšie nové skrýše tohto typu.
Earthcache Earth cache Obdoba virtuálnych skrýš. Earthcache sa zakladá v miestach s geologickou alebo inou zaujímavosťou týkajúcou sa planéty Zem. Podobne ako pri virtuálnych skrýšach sa na mieste nenachádza fyzická skrýša, ale úlohou je prísť na dané miesto a zistiť, prípadne sa naučiť určité nové informácie, doložiť fotografie atď. Vždy záleží na zakladateľovi, aké podmienky stanoví.
Reverzná skrýša Locationless cache Variácia GPS hry, kde je objektom hľadania určitá budova, prírodný úkaz alebo technické dielo.

Skrýše podľa veľkosti[upraviť | upraviť zdroj]

Veľkosť skrýše Názov (anglicky) Fotografia Príklad
Micro Micro Geotuba.jpg Nanocache.jpg Mikro nádoba s objemom do 1 dcl (typicky puzdro na kinofilm, liekovka a podobne).
Malá Small Geocache CZ 01.JPG Objem od 1 dcl do 1 litra. Malé vedierka, malé puzdro na ohrievanie potravín v mikrovlnej rúre (škatuľka Lock & Lock).
Stredná (bežná, normálna) Normal Ammoboxcamod.png Objem od 1 litra do 20 litrov. Bežné puzdro na ohrievanie potravín v mikrovlnej rúre, vojenská muničná schránka (ammoboxcamd)
Veľká Large Large geocache.jpg Objem nad 20 litrov (poštová schránka, veľké plastové vedro atď.)
Iná Other Other cache.jpg Čokoľvek, čo nespadá pod ostatné skupiny. Typicky ide o neobjemový predmet, napr. magnetka alebo tabuľka (logbook je zozadu).

Terminológia[upraviť | upraviť zdroj]

Niektoré skratky, bežne používané v zápisníkoch skrýš (logbookoch) a na webe:

 • CO z angl. Cache OwnerVlastník (zakladateľ) skrýše
 • DNF z angl. Did Not FindNenašiel (som) – hľadač bol na mieste uloženia, hľadal skrýšu, nepodarilo sa mu ju však nájsť
 • FTF z angl. First To FindPrvý, ktorý našiel – použije prvý úspešný hľadač, ktorý našiel novozaloženú skrýšu. Taktiež každý člen skupiny hľadačov, ktorá spoločne uskutočnila prvý nález, môže použiť túto skratku pri zápise
 • STF z angl. Second To Find – Druhý, ktorý našiel – použije ju druhý úspešný hľadač v poradí
 • TFTC z angl. Thanks For The CacheVďaka za skrýšu – jedna z najčastejších skratiek, prejav vďaky zakladateľovi skrýše (CO)
 • TFTH z angl. Thanks For The HuntVďaka za lov – analógia k TFTC
 • TNLN z angl. Took Nothing, Left NothingNič nevzal, nič nenechal – hľadač našiel skrýšu, ale nevymenil nič z jej obsahu
 • NT z angl. No TradeŽiadna výmena – analógia k TNLN
 • SL z angl. Signed LogZápis do zápisníka – hľadač našiel skrýšu a zapísal sa
 • XNSL z angl. eXchanged Nothing, Signed LogŽiadna výmena, (len) zápis v zápisníku
 • CITO z angl. Cache In Trash Out – hľadač pri hľadaní skrýše vyzbieral a odniesol odpadky z okolia
 • GPSr z angl. GPS receiverGPS prijímač
 • GZ z angl. Ground Zero – označuje miesto, na ktorom sa súradnice z GPS prijímača najpresnejšie zhodujú so zadanými súradnicami skrýše (to však ešte nemusí znamenať, že je skrýša umiestnená práve tam)

[1] [2]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. The Lexicon of Geocaching [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupné online.
 2. Glossay of Terms [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]