Geography Markup Language

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Geography Markup Language (GML) je spôsob vyjadrovania odvodený od XML, definovaný zoskupením OGC (Open Geospatial Consorcium), ktoré združuje používateľov a tvorcov geografických a iných informačných systémov. V širšom ponímaní je to otvorený formát značkovacieho jazyka pre výmenu dát priestorového charakteru prostredníctvom internetu. Štruktúra jazyka umožňuje spracúvať nielen priestorové dáta, vektorové údaje, ale aj kvalitatívne hodnoty. Bol vybraný na naplnenie cieľov smernice INSPIRE ako vhodný jazyk pre zápis štruktúr, v akých majú byť spracúvané, ukladané a vyhľadávané priestorové informácie. Okrem iného sa GML využíva ako výmenný formát pri INSPIRE sťahovacích službách.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]