Ginko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ginko (skôr staršie: ginkgo, staršie: ginkyo) môže byť:

 • rod rastlín (obyčajne obsahuje ginko dvojlaločné a viaceré vyhynuté druhy, ale v niektorých systémoch zahŕňa len ginko dvojlaločné a vyhynuté druhy sú zaradené ako rod Ginkgoites), lat. Ginkgo alebo Ginkyo[1][2][3][4][5][6], pozri ginko (rod)
 • ginko dvojlaločné (Ginko biloba)[7][8][9]
 • príslušník taxónu ginká, pozri ginkorasty

Ginkgo môže byť aj planétka, pozri 85197 Ginkgo

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. TAYLOR, Thomas N.; TAYLOR, Edith L.; KRINGS, Michael. Paleobotany : the biology and evolution of fossil plants. [ebook] London : Academic Press, 2009. ISBN 978-0-08-055783-0. S. 747 – 751.
 2. GIFFORD, Ernest M.. Ginkgophyte [online]. Encyclopædia Britannica, [cit. 2020-01-17]. Dostupné online.
 3. ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s.
 4. ginko. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4.
 5. ginko. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 6. Doplnky k Slovenskej botanickej nomenklatúre. Slovenské odborné názvoslovie (Bratislava: Vydavateľstvo SAV), 1955, roč. III, čís. 11, s. 330 a nasl., 332. ISSN 0560-3048.
 7. ginko dvojlaločné. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2008. 670 s. ISBN 978-80-224-0982-7. Zväzok 5. (Galb – Hir), s. 157.
 8. nariadenie Komisie (EÚ) č. 752/2014 z 24. júna 2014, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005
 9. ginko. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.