Gradácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Gradácia môže znamenať:

 • všeobecne:stupňovanie; zosilňovanie; zvyšovanie výkonu pri opakovaní deja a pod.
 • v literatúre: kompozičný princíp spočívajúci v hromadení slov, motívov či pomenovaní zoraďovaných tak, aby mali vzostupnú (klimax) alebo zostupnú tendenciu (deklimax), pozri gradácia (literatúra)
 • v jazykovede: stupňovanie (prídavných mien a prísloviek)
 • vo fotografii: schopnosť fotografického materiálu reprodukovať jasovú stupnicu, pozri gradácia (fotografia)
 • v reprodukčnej technike a fotografii: odstupňovanie tónových hodnôt fotografického obrazu
 • v technike: gradácia televízneho obrazu (vernosť reprodukcie rovnomernej stupnice sivej v televíznom obraze)
 • v biológii:
  • postupné zvyšovanie stavu populácie, pozri Gradácia (biológia)
  • premnoženie populácie (najmä škodlivého hmyzu), pozri gradácia (premnoženie)
  • v poľovníctve: súbor za sebou idúcich javobv pribúdania jedincov istého druhu po maximum a jeho ubúdanie po minimum
 • v geológii: zmenšovanie veľkosti zŕn v úlomkovitých usadených horninách smerom od bázy do vyšších úrovní sedimentárneho sledu, pozri gradácia (geológia)
 • v hudbe: dynamické stúpanie
 • v urbanizme: odstupňovanie spoločensky dôležitej situácie v meste prostredníctvom pôsobivosti architektúry objektov a priestorov, pozri gradácia (architektúra)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.