Hasičský automobil

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Automobil hasičskej záchrannej služby typu 1B Mercedes-Benz Atego 1529 AF 4x4 Hasičského a záchranného zboru, so skriňovou nadstavbou Rosenbauer TLF ES 3000/200.

Hasičský automobil je automobil používaný alebo vybavený na účely hasenia alebo záchranných činností.[1]

Typológia[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku určuje delenie hasičských automobilov Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi,[2] ktorá zapracuváva STN EN 1846-1:

 • hasiace a záchranné automobily
  • automobilové striekačky
   • dopravný automobil (DA)
   • automobilová striekačka (AS)
   • cisternová automobilová striekačka (CAS)
  • automobil na hasenie špecifických požiarov
   • penový hasiaci automobil (PHA)
   • plynový hasiaci automobil (PLHA)
   • práškový hasiaci automobil (PRHA)
   • kombinovaný hasiaci automobil (KHA)
 • výšková záchranná automobilová technika
  • otočný automobilový rebrík (AR)
  • výšková automobilová pracovná plošina (AP)
 • záchranný automobil (ZA)
 • sanitný automobil (SA)
 • technický automobil (TA)
 • veliteľský a štábny automobil (VA, ŠA)
 • automobil na prepravu osôb
 • pomocný automobil
 • ostatné špeciálne automobily

Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 31/2005 Zbierky pokynov Prezídia Hasičského a záchranného zboru z 9. decembra 2005 o základných technicko-taktických parametroch a o technickom vybavení automobilov hasičskej záchrannej služby Hasičského a záchranného zboru.

V decembri 2005 bol pokynom prezidenta Hasičského a záchranného zboru ustanovený automobil hasičskej záchrannej služby (AHZS) ako druh záchranného automobilu, ktorý slúži primárne na vyslobodzovanie a záchranu osôb pri dopravnej nehode cestného dopravného prostriedku prepravujúceho nebezpečné látky, na vyslobodzovanie osôb za sťažených klimatických podmienok, zo závalov a z tesných priestorov, na hasenie požiaru, na poskytovanie predlekárskej pomoci na mieste zásahu a na záchranu osôb z výšok a z voľných hĺbok.[3]

AHZS sa člení podľa užitočnej hmotnosti vozidla a predpokladaného účelu použitia na:

 • typ 1 – užitočná hmotnosť nad 2000 kg, univerzálne vybavenie na výkon záchranných prác pri rôznych dopravných nehodách alebo pri hasení požiaru nákladného automobilu, autobusu alebo viacerých osobných automobilov,
  • typ 1A – celková hmotnosť do 7500 kg,
  • typ 1B – celková hmotnosť nad 7500 kg do 14 000 kg,
  • typ 1C – celková hmotnosť nad 7500 kg do 14 000 kg,
  • typ 1D – celková hmotnosť nad 14 000 kg.
 • typ 2 – užitočná hmotnosť od 1001 kg do 2000 kg, univerzálne vybavenie na výkon záchranných prác pri väčšine dopravných nehôd alebo pri hasení požiaru osobného alebo dodávkového automobilu,
  • typ 2A – celková hmotnosť do 5000 kg,
  • typ 2B – celková hmotnosť do 5000 kg,
 • typ 3 – užitočná hmotnosť do 1000 kg, základné vybavenie na výkon záchranných prác pri dopravných nehodách osobných automobilov alebo pri hasení začínajúceho požiaru,
  • typ 3A,
  • typ 3B,
 • typ 4 – vykonávanie ťažkých vyslobodzovacích prác najmä pri dopravných nehodách nákladných automobilov a autobusov,
  • typ 4A – celková hmotnosť do 14 000 kg,
  • typ 4B – celková hmotnosť nad 14 000 kg,
 • typ 5 – vykonávanie záchrany osôb a vyslobodzovacích prác pri dopravných nehodách spojených s únikom prepravovaných nebezpečných látok,
 • typ 6 – vykonávanie základných činností pri záchrane osôb a vyslobodzovacích prácach pri dopravných nehodách a zároveň velenie pri zásahoch,
  • typ 6A,
  • typ 6B.

Jednotlivé podtypy sú detailne technicky špecifikované – podľa výbavy, objemu nádrže na vodu či penidlo atď.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. STN ISO 8421-8 (92 0002) Archivované 2014-10-13 na Wayback Machine: 2001, Požiarna ochrana. Slovník. Časť 8: Termíny pre hasenie požiarov, záchranné služby a zaobchádzanie s nebezpečnými materiálmi.
 2. Príloha č. 3 (vlastnosti hasičského automobilu) k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi
 3. Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 31/2005 Zbierky pokynov Prezídia Hasičského a záchranného zboru z 9. decembra 2005 o základných technicko-taktických parametroch a o technickom vybavení automobilov hasičskej záchrannej služby Hasičského a záchranného zboru.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]