Hawthornov efekt

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Hawthornov efekt je jav pri pokusoch s ľuďmi či štúdiách na ľuďoch:

  • v užšom zmysle: (krátkodobý) efekt v želanom pozitívnom smere (teda zlepšenie výkonu/správania), ktorý ale nevznikol zo želaných dôvodov, ale preto, lebo (a) účastníci pokusu si uvedomujú, že sú pozorovaní a/alebo (b) učastníci pokusu si uvedomujú merané výsledky a/alebo (c) účastníkom pokusu je venovaná akákoľvek zvýšená pozornosť
  • v širšom zmysle: krátkodobý efekt v želanom (spravidla pozitívnom) smere, ktorý vznikol v dôsledku zmeny podmienok (pracovného) prostredia

Dôsledkom Hawthornovho efektu (ak v danom prípade platí) sú nesprávne výsledky danej štúdie. Pre podnikové hospodárstvo z Hawthornovho efektu v užšom zmysle vyplýva aj to, že pracovné výkony nezávisia len od objektívnych pracovných podmienok, ale hlavne aj od sociálnych faktorov. Hawthornov efekt hovorí aj, že každá zmena, aj tá negatívna, vedie krátkodobo k zlepšeniu. Hawthornov efekt (v užšom zmysle) bol opísaný v 50. rokoch a opiera sa o pozorovacie štúdie skupín ľudí v 20. rokoch v továrňach Hawthorne Works v štáte Illinois v USA.