Hawthornský efekt

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hawthornský efekt alebo Hawthornov efekt je jav pri pokusoch s ľuďmi či štúdiách na ľuďoch:

  • v užšom zmysle: (krátkodobý) efekt v želanom pozitívnom smere (teda zlepšenie výkonu/správania), ktorý ale nevznikol zo želaných dôvodov, ale preto, lebo (a) účastníci pokusu si uvedomujú, že sú pozorovaní a/alebo (b) účastníci pokusu si uvedomujú merané výsledky a/alebo (c) účastníkom pokusu je venovaná akákoľvek zvýšená pozornosť,
  • v širšom zmysle: krátkodobý efekt v želanom (spravidla pozitívnom) smere, ktorý vznikol v dôsledku zmeny podmienok (pracovného) prostredia.

Dôsledkom hawthornského efektu (ak v danom prípade platí) sú nesprávne výsledky danej štúdie. Pre podnikové hospodárstvo z hawthornského efektu v užšom zmysle vyplýva aj to, že pracovné výkony nezávisia len od objektívnych pracovných podmienok, ale aj od sociálnych faktorov.

Hawthornský efekt hovorí aj, že každá zmena, aj tá negatívna, vedie krátkodobo k zlepšeniu.

Hawthornský efekt (v užšom zmysle) bol opísaný v 50. rokoch a opiera sa o staršie pozorovacie štúdie skupín ľudí v 20. rokoch v továrňach Hawthorne Works v štáte Illinois v USA, v ktorom firma Western Electric menila náhodne intenzitu osvetlenia pracoviska. Počas experimentovania sa aj náhodne zvyšovala produktivita. Po skončení experimentov poklesla na pôvodnú, ktorú mala aj kontrolná skupina, na ktorej sa neexperimentovalo.