Hemolytické anémie (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

D55 - D59: HEMOLYTICKÉ ANÉMIE patria do III.kapitoly MKCH-10 - Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitných mechanizmov (MKCH-10, D50 - D89)

D55 - ANÉMIA ZAVINENÁ PORUCHAMI ENZÝMOV

Nezahŕňa anémie z nedostatku enzýmu vyvolaného liekmi (D59.2).

D55.0 - Anémia z nedostatku glukóza 6-fosfát-dehydrogenázy (G-6-PD)

Favizmus
Anémia z nedostatku G-6-PD

D55.1 - Anémia z iných porúch metabolizmu glutatiónu

Anémia
z nedostatku enzýmov súvisiacich s hexózamonofosfátovým skratom okrem G-6-PD
hemolytická nesférocytová (dedičná) I. typu

D55.2 - Anémia z porúch glykolytických enzýmov

Anémia
hemolytická nesférocytová (dedičná) II. typu
z nedostatku hexokinázy [HK]
z nedostatku pyruvátkinázy [PK]
z nedostatku triózofosfátizomerázy [TPI]

D55.3 - Anémia z porúch metabolizmu nukleotidov
D55.8 - Iné anémie z enzýmových porúch
D55.9 - Anémia z bližšie neurčenej enzýmovej poruchy

D56 - TALASÉMIA

D56.0 - Alfa talasémia

Nezahŕňa hydrops fetalis zavinený hemolytickou chorobou (P56.-).

D56.1 - Beta talasémia

Cooleyová anémia
Ťažká beta talasémia
Kosáčikovitá beta talasémia
Talasémia
intermedia
maior

D56.2 - Delta-beta talasémia
D56.3 - Anémia typu talasémie
D56.4 - Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu
D56.8 - Iné talasémie
D56.9 - Bližšie neurčená talasémia

Stredozemná anémia (s inou hemoglobinopatiou)
Talasémia (minor), (zmiešaná), (s inou hemoglobinopatiou)

D57 - KOSÁČIKOVITÉ ANÉMIE

Nezahŕňa iné hemoglobinopatie (D58.-) a kosáčikovitú beta talasémiu (D56.1).

D57.0 - Kosáčikovitá anémia s krízou

Choroba Hb-SS s krízou

D57.1 - Kosáčikovitá anémia bez krízy

Kosáčikovitá
anémia NS
choroba NS
porucha NS

D57.2 - Zdvojené heterozygotné kosáčikovité poruchy

Hb-SC choroba
Hb-SD choroba
Hb-SE choroba

D57.3 - Kosáčikovitá črta

Hb-S črta
Heterozygotný hemoglobín S

D57.8 - Iné kosáčikovité poruchy

D58 - INÉ DEDIČNÉ HEMOLYTICKÉ ANÉMIE

D58.0 - Dedičná sférocytóza

Acholurická (familiárna) žltačka
Vrodený (sférocytový) hemolytický ikterus
Minkowského-Chauffardov syndróm

D58.1 - Dedičná eliptocytóza

Eliptocytóza (vrodená)
Ovalocytóza (vrodená) (dedičná)

D58.2 - Iné hemoglobinopatie

Abnormálny hemoglobín NS
Vrodená málokrvnosť s Heinzovými telieskami
Choroba
Hb-C
Hb-D
Hb-E
Hemoglobinopatia NS
Hemolytická choroba s nestálym hemoglobínom
Nezahŕňa:
familiárnu polycytémiu (D75.0)
chorobu Hb-M (D74.0)
dedičnú perzistenciu fetálneho hemoglobínu (D56.4)
výškovú polycytémiu (z veľkej nadmorskej výšky) (D75.1)
methemoglobinémiu (D74.-)

D58.8 - Iné bližšie určené dedičné hemolytické anémie

Stomatocytóza

D58.9 - Nešpecifikovaná dedičná hemolytická anémia

D59 - ZÍSKANÁ HEMOLYTICKÁ ANÉMIA

D59.0 - Autoimunná hemolytická anémia vyvolaná liekmi

Podľa potreby doplnkový kód vonkajších príčín (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.

D59.1 - Iné autoimunné hemolytické anémie

Autoimunná hemolytická choroba (chladová) (tepelná)
Chronická choroba vyvolaná chladovým hemaglutinínom
Chladový aglutinín
choroba
hemoglobinúria
Hemolytická anémia
z chladu (sekundárna) (symptomatická)
z tepla (sekundárna) (symptomatická)
Nezahŕňa:
Evansov syndróm (D69.3)
hemolytickú chorobu plodu a novorodenca (P55.-)
paroxyzmálnu chladovú hemoglobinúriu (D59.6)

D59.2 - Neautoimunná hemolytická anémia vyvolaná liekmi

Anémia z nedostatku enzýmov vyvolaná liekmi
Podľa potreby doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.

D59.3 - Hemolyticko-uremický syndróm
D59.4 - Iné neautoimunné hemolytické anémie

Hemolytická anémia
mechanická
mikroangiopatická
toxická
Podľa potreby doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

D59.5 - Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria (Marchiafavova-Micheliho)

Nezahŕňa hemoglobinúriu NS (R82.3).

D59.6 - Hemoglobinúria vyvolaná hemolýzou z iných vonkajších príčin

Hemoglobinúria
zo zvýšeného fyzického zaťaženia
pochodová
záchvatová chladová
Podľa potreby doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na vyznačenie príčiny.
Nezahŕňa hemoglobinúriu NS (R82.3).

D59.8 - Iné získané hemolytické anémie
D59.9 - Bližšie neurčená získaná hemolytická anémia

Zdĺhavá idiopatická hemolytická anémia

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]