Hermetický spis

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hermetické spisy alebo zriedkavo hermetika (hermétika) alebo (?) Hermetický súbor/Corpus Hermeticum v širšom zmysle je súbor špekulatívnych spisov platónsko-gnostického obsahu od anonymných spisovateľov z 2. - 4. storočia.

Spisom ide o sprostredkovanie najvyššej múdrosti (Gnósis), ktorá spočíva v tom, že duša sa oslobodzuje od tela, opätovne stúpa hore po rôznych kruhoch planét až sa napokon stáva bohom (Theóthénai). V spisoch sa podčiarkuje fundamentálna jednota mikrokozmu a makrokozmu čiže boha, sveta a človeka, nevyhnutnosť očisťovania pôvodne božskej súčasti duše (Nús) prísnou askézou a presvedčenie, že najväčším zlom pre dušu je nevedenie (Agnósia) o jej pôvode a cieli.

Spisy boli čoskoro po svojom vzniku pripísané istému starému egyptskému mudrcovi menom Hermes Trismegistos, ktorého meno je helenizovanou formou mena egyptského boha Tata, po latinsky Mercurius). Na myšlienky zo zborníka sa často ako na autoritu odvolávajú rôzne diela a myslitelia počnúc 11. - 12. storočím až do 18. storočia (Kabbala, Giordano Bruno, Ficino...).

Zborník pozostáva zo siedmich častí:

  1. Hermetický súbor (lat. Corpus Hermeticum v užšom zmysle): 17 traktátov vo forme dialógu v gréčtine; prvý traktát nesie nadpis Poimandrés a podľa neho sa často nazýva celý Corpus Hermeticum;
  2. dialóg Asclepius, opierajúci sa o grécku predlohu, mylne pripisovaný Apuleiovi;
  3. 29 fragmentov z diela Anthalogion od Stobaia;
  4. ďalšie fragmenty z uvedeného Stobaiovho diela; ide o fragmenty textov z Tertulliana, Laktantia, Zósima z Panopolu a ď.;
  5. niekoľko traktátov z koptickej gnostickej knižnice v Nag Hammádí obsahovo prináležiacich predchádzajúcemu duchovnému okruhu;
  6. po arabsky zachovaná Kniha o potrestaní duše;
  7. latinská Liber XXIV philosophorum - malý pseudohermetický spis napísaný okolo roku 1200.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.