Preskočiť na obsah

Historický kriticizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Historický kriticizmus je jeden z prístupov literárnej kritiky. Skúma dielo ako výsledok alebo podobnosť s dobou v ktorej vzniklo, umožňuje ju pochopiť a sleduje jej vplyv v danom texte. Prvým cieľom je zistiť primárny význam v pôvodnom historickom kontexte a jeho zmysel inak aj sensus literalis historicus. Druhým cieľom je snaha o priblíženie sa a zrekonštruovanie danej historickej doby autorom a čitateľmi. Staršie texty takto môžu slúžiť ako dokument, alebo zdroj pre rekonštrukciu minulosti, co je tiež záujmom historickej kritiky.

Historicko-kritické metódy sú špecificky spôsob, ktorým sa skúma pôvodný historicky text. Sleduje sa hlavne čas, miesto, udalosti v diele, osoby, dátumy, zvyky a iné.