Horizont

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Horizont môže byť:

 • všeobecne:
  • časť zemského povrch, kam možno odniekiaľ dovidieť; rozhranie oblohy a povrchu Zeme, synonymum: obzor, pozri obzor (Zem)
  • prenesene: okruh vedomostí; myšlienový obzor
  • prenesene: časový úsek do budúcnosti, perspektíva a podobne
 • v astronómii: obzorník
 • v geodézii: guľová plocha alebo vodorovná rovina prechádzajúca meračským bodom alebo stanoviskom pozorovateľa, pozri horizont (geodézia)
 • v geometrii: priesečnica nákresne s vodorovnou rovinou vedenou stredom premietania, pozri horizont (geometria)
 • v divadelníctve: polkruhový záves po obvode pozadia celého javiska, pozri horizont (divadlo)
 • v pedológii: skrátene pôdny horizont (vrstva v pôdnom profile vzniknutá špecifickým pôdotvorným procesom)
 • v geológii:
  • najmenšia (miestna) stratigrafická časová jednotka a jednotka uloženého sedimentu, rozlíšiteľná len podľa paleontologických znakov (skamenelín) alebo iných nápadných znakov, najmä litologických; synonymum: vrstva; pozri horizont (geológia)
  • v širšom zmysle poloha alebo vrstva líšiaca sa nejakým znakom od ostatných
 • v archeológii: vrstva archeologickej depozície (stôp osídlenia a udalostí), pozri horizont (archeológia)
 • v baníctve: chodba razená od prekopu v smere sloja, synonymum poschodie, pozri poschodie (baňa)
 • české nakladateľstvo založené roku 1969, pozri Horizont (nakladateľstvo)
 • v minulosti časopis Slovenského ústredného výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva, pozri Horizont (časopis)
 • vo filozofii: vo fenomenológii E. Husserla základné štruktúrne určenie skúsenosti (každá jednotlivá danosť so sebou prináša svoj „horizont“ ďalších možných skúseností), pozri horizont (Husserl)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

 • umelý horizont - dva významy
 • horizont konektivity (hranica obmedzujúca prístup na serverové zdroje, keď je klient odpojený od siete)
 • horizont podzemnej vody (vrstva vody vypĺňajúca póry v zemine, ktorá spočíva nad nepriepustným podložím)
 • horizont udalostí (plocha v priestoročase, ktorá pre daného pozorovateľa vymedzuje oblasť, z ktorej ho nemôže dosiahnuť žiadne elektromagnetické žiarenie)
 • rádiový horizont (teoretický dosah rádiových VHF a UHF vĺn, ktoré vďaka lomu v troposfére siahajú poza vizuálny horizont)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.