Housov-Evansov model cesta-cieľ

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Housov-Evansov model cesta-cieľ alebo teória cesta-cieľ (z rokov 1970, 1971) je teória štýlu vedenia.

Tvrdí, že nadriadený môže ovplyvniť výkon, uspokojenie a motiváciu podriadených:

 • 1.odmeňovaním za dosiahnutie cieľov (zvyšovaním príležitostí na osobné uspokojenie z dosahovania cieľov),
 • 2.pomáhaním nájsť cesty (spôsoby) k týmto cieľom a
 • 3.odstraňovaním prekážok brániacich dosiahnutiu tohto cieľa;

efektivita takéhoto ovplyvňovania nadriadeným však závisí aj od situačných faktorov.

Preto Model cesta-cieľ rozlišuje 4 štýly vedenia, ktorých vhodnosť závisí od situácie. Podľa Housa vedúci môže používať viac ako 1 štýl vedenia (napríklad podľa Fiedlera je vždy len jeden dominantný štýl).

4 štýly vedenia sú:

 • 1. direktívne vedenie - využívanie príkazov, nariadení a smerníc, dodržiavanie noriem a časových plánov. Vedúci využíva plánovanie, organizovanie, koordinovanie a kontrolu
 • 2. podporné vedenie - prejavuje záujem o potreby zamestnancov, priateľský a rovnocenný prístup k podriadeným. Vytváranie príjemného pracovného prostredia.
 • 3. participatívne vedenie – konzultácia s podriadenými a zohľadňovanie ich názorov pri rozhodovaní, čo umožňuje podriadeným podieľať sa na rozhodovaní.
 • 4. vedenie orientované na výsledky – povzbudzovanie podriadených pri vynakladaní vyššieho úsilia na plnenie vysokých cieľov, prejavovanie dôvery v schopnosti zamestnancov, vytváranie náročných cieľov.

Situačné faktory sú:

 • I) Osobnosť podriadeného:
  • A Lokus kontroly (Participatívny vedúci je vhodný pre podriadených s interným lokusom kontroly, direktívny vedúci pre podriadených s externým lokusom kontroly)
  • B Vnímanie vlastnej schopnosti (Podriadení, ktorí seba vnímajú ako osoby vysoko schopné nemajú radi direktívne vedenie)
 • II) Charakteristika okolia, napr:
  • ak je úloha veľmi štruktúrovaná, direktívne vedenie je málo potrebné a málo efektívne (a naopak)
  • ak existuje veľmi formálny systém autorít, direktívne riadenie znižuje uspokojenie podriadených
  • ak sú podriadení v tímovom prostredí s veľkou sociálnou podporou, podporné vedenie je málo potrebné

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]