Hybrid

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hybrid môže byť:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b hybrid. In: Slovník súčasného slovenského jazyka H – L, 2011. dostupné online
 2. Hybride. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROMs] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl. ISBN 3-8274-0342-1.
 3. Bastard. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROMs] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl. ISBN 3-8274-0342-1.
 4. a b hybrid. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 492.
 5. kríženec. In: Synonymický slovník slovenčiny, 2004. dostupné online
 6. PREDPISY EHK OSN TÝKAJÚCE SA HOMOLOGIZÁCIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL PODĽA STATUSU DOHODY, JEJ PRÍLOH A ICH ZMIEN [online]. Žilina: Výskumný ústav dopravný, rev. 2015-09-02, [cit. 2015-12-25]. Dostupné online.
 7. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
 8. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla
 9. automobil s hybridním pohonem. In: Technický slovník naučný. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2001. 405 s. ISBN 80-86044-17-3. s. 159.
 10. véhicule à motorisation hybride [online]. Ministère de la Culture et de la Communication, 28.07.2015, [cit. 2015-12-25]. Dostupné online.
 11. hybrid computer. In: The Computer Desktop Encyclopedia (CDE) [online]. Point Pleasant, PA: The Computer Language Company, [cit. 2015-12-25]. Dostupné online.
 12. TROUSIL, Pavel. Hybrid notebooku a tabletu s Windows 8.1 [online]. chip.cz, 05.11.2013, [cit. 2015-12-25]. Dostupné online.
 13. HRUSKA, Jan. Computer viruses and anti-virus warfare. 2. vyd. New York : Ellis Horwood, 1992. Dostupné online. ISBN 0-13-036377-4. S. 49.
 14. KŘÍŽ, Jaromír. Velký frekvenční slovník počítačů. 2. rozš. vyd., 5. přeprac. Ostrava: Montanex, 1995. 510 s. ISBN 80-85780-47-X. s. 218.
 15. RAGAN, Ján. Anglicko-slovenský slovník výpočtovej techniky. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 485 s. ISBN 80-08-01117-3. S. 207.
 16. OLIVKA, Petr. Technologie výroby číslicových obvodů: Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů [online]. Ostrava: katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava, 2010, [cit. 2015-12-25]. Dostupné online.
 17. hybrid. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník [II] G – L. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2005. 943 s. ISBN 80-7181-659-0. s. 263.
 18. hybrid [online]. Slovenská terminologická databáza, rev. 2013-02-05, [cit. 2015-12-25]. Dostupné online.
 19. PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE. ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU. Sprievodný dokument: Návrh nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti [online]. Európska komisia, 20.7.2011, [cit. 2015-12-25]. Dostupné online.
 20. A Dictionary of Finance and Banking. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1997. ISBN 0192800671. s. 167.
 21. nariadenie Komisie (ES) č. 1864/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva č. 1 a medzinárodné účtovné štandardy č. 32 a 39
 22. Governance of Hybrid Organisations [online]. Heidelberg: Centrum für soziale Investitionen und Innovatione, Universität Heidelberg, [cit. 2015-12-23]. Dostupné online.
 23. Hybride Münzen. In: Das große Münzen-Lexikon [online]. Pirmasens: Münzenversandhaus Reppa, rev. 2015-12-26. Dostupné online.
 24. Slovníček tenisových pojmů [online]. Brno: SportObchod.cz, [cit. 2015-12-26]. Dostupné online.
 25. Slovníček golfových pojmov [online]. SlovakiaGolf.sk, [cit. 2015-12-26]. Dostupné online.


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.