Hystaspes

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hystaspes alebo Hystaspés (po staroperzsky Vištáspa) bol člen mladšej línie achajmenovského rodu a otec neskoršieho veľkokráľa Dareia I. (narodeného okolo roku 550 pred Kr.).

Jeho životné dáta sa dajú len veľmi ťažko zrekonštruovať, vie sa iba, že za vlády Kambysa II. zastával funkciu miestodržiteľa Perzidy (Hérodotos III 70). Po synovom nástupe na trón (alebo snáď už skôr) Hystaspes spravoval Partiu, kde musel potláčiť nebezpečné povstanie proti Dareiovej vláde. Podľa Behistunského nápisu zviedol 8. marca 521 pred Kr. s povstalcami bitku pri meste Višpauzátiš a dosiahol skvelé víťazstvo. Druhá bitka, v ktorej zohral významnú úlohu, sa strhla 12. júla toho istého roku pri meste Patigrabaná rovnako v Partii. Aj tu Hystaspes triumfoval. Dátum jeho smrti nie je známy.