Hysteréza

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hysteréza alebo novšie aj hysterézia môže byť:

 • všeobecne:
  • závislosť nejakej sústavy (aj) od jej stavov v minulosti, pozri hysteréza (vlastnosť)
  • jav, že sa účinok oneskoruje za príčinou
 • v elektrotechnike: skrátene magnetická hysteréza
 • v energetike: rozdiel medzi dodanou a vrátenou deformačnou energiou, pozri hysteréza (energetika)
 • v metrológii: vlastnosť, že výstupný signál meracieho prístroja pri danom vstupnom signáli závisí od sledu predchádzajúcich hodnôt vstupného signálu, pozri hysteréza (metrológia)
 • v ekonómii: neobnovenie pôvodnej rovnováhy po určitej poruche v hospodárskom procese (najmä absencia opätovného poklesu nezamestnanosti po uplynutí depresie), pozri hysteréza (ekonómia)
 • v biológii: skrátene hysteréza protoplazmy (starnutie bioplazmy)
 • v chémii: sek. spevnenie koloidov následkom poklesu ich elektrického náboja, a tým zníženej hydratácie, pozri hysteréza (koloidy)
 • v kadiológii: relatívne predĺženie intervalu Q–T v EKG pri náhlej zmene akcie srdca, pozri hysteréza (EKG)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.