ISO 8601

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Príklad zápisu dátumu/času vo formáte UTC:
2024-02-22T22:09Z
Príklad oddeleného zápisu dátumu a času vo formáte UTC:
2024-02-22 22:09Z
Príklad zápisu dátumu:
2024-02-22

ISO 8601 je medzinárodný štandard pre zápis dátumu a času vydaný Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO). Na Slovensku bol tento štandard vedený ako STN EN 28601 pod názvom „Dátové prvky a formáty výmeny. Výmena informácií. Prezentácia dátumu a času“ (táto norma bola zrušená k 1.6.2009) [1]. Podľa štandardu ISO 8601 sú elementárne prvky dátumu radené od významnejších po menej významné. Prakticky to vyzerá tak, že sa najprv uvádza rok a nakoniec sekundy.

História štandardu[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé vydanie štandardu ISO 8601 bolo publikované roku 1988. Vzniklo zjednotením niekoľkých starších štandardov. Boli to štandardy ISO 2014, ISO 2015, ISO 2711, ISO 3307 a ISO 4031.

Nasledovala druhá verzia vydaná roku 2000 a terajšia tretia verzia ISO 8601:2004 vydaná 3. decembra 2004.

ISO 2014 bol štandard, ktorý pôvodne uvádzal iba celočíselný zápis dátumu vo formáte [YYYY]-[MM]-[DD]. Číselný systém zápisu týždňov bol zavedený v štandarde ISO 2015 a identifikácia radovým dátumom bola pôvodne definovaná v štandarde ISO 2711.

Základné princípy[upraviť | upraviť zdroj]

Hodnoty dátumu a času sú zoradené od významnejších po menej významné. Každá hodnota (rok, mesiac, deň, čas) má pevný počet číslic. Číslo sa zľava zarovnáva nulou na počet týchto číslic (napr. 4:30 je zarovnané na 04:30). Zápis dátumu je možné vykonať dvoma spôsobmi. V základnom formáte s minimom znakov, alebo v 'rozšírenom formáte s oddeľovačmi pre zlepšenie čitateľnosti. Štandardným oddeľovačom je spojovník medzi rokom, mesiacom a dňom a dvojbodka medzi hodinami, minútami a sekundami. Napríklad 6. januára 2007 je možné napísať ako 2007-01-06, alebo bez použitia oddeľovačov ako 20070106.

Pri zápise dátumu je tiež možné vynechať niektoré elementárne prvky. Napríklad 2006-01 je korektný zápis pre január 2006. V prípade tohto zápisu musia byť ale vždy vynechané menej dôležité elementárne prvky. Nie je možné zapísať 2006-06 pre šiesty deň neznámeho mesiaca roku 2006!

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. SUTN - Detailné zobrazenie normy STN EN 28601 [online]. Slovenský ústav technickej normalizácie, [cit. 2010-06-28]. Dostupné online. Archivované 2014-08-07 z originálu.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]