Preskočiť na obsah

ISPM 15

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

ISPM 15 je medzinárodná norma vydaná FAO, ktorá stanovuje fytosanitárne požiadavky pre drevený obalový materiál používaný v medzinárodnej doprave.[1]

Fytosanitárne požiadavky[upraviť | upraviť zdroj]

Súbor fytosanitárnych opatrení pri dovoze zahŕňa zákaz dovozu niektorých škodlivých organizmov alebo komodít napadnutých týmito škodcami. Záruku za fytosanitárne požiadavky pri dovoze poskytujú rastlinno lekárske služby jednotlivých zemí a sú upravované podľa platnej legislatívy jednotlivých štátov. Medzinárodná norma ISMP 15 obsahuje reguláciu obalového materiálu v medzinárodnom obchode, jednotlivé definície obalových materiálov a označenie obalov, ktoré smú byť použité v medzinárodnom obchode.

Za drevené materiály sa považujú palety, preklady, debny, sudy, obalové zarážky, nakladacie plošiny a podpery vyrobené z nespracovaného surového dreva. Spracované drevo ako napr. preglejka sa nepovažuje sa fytosanitárne problematickú a môže sa prepravovať kdekoľvek na svete.[2]

Označovanie materiálov[upraviť | upraviť zdroj]

Označenie drevených materiálov podľa smernice ISPM 15 musí obsahovať[3]:

 • IPPC symbol
 • medzinárodný ISO 3166-1 kód krajiny
 • identifikačné číslo
 • symbol ošetrenia

Označenie ošetrených drevených materiálov musí byť:

 • dobre čitateľné
 • musí byť trvalé a neprenosné
 • nachádzať sa na viditeľnom mieste, najlepšie na dvoch protiľahlých stranách certifikovaného predmetu
 • nemala by sa používať červená alebo oranžová farba (tieto farby sa používajú pre označovanie nebezpečných vecí)
 • recyklovaný, prerobený alebo upravený obalový materiál z dreva by sa mal opätovne certifikovať a preznačiť

Ošetrovanie materiálov[upraviť | upraviť zdroj]

Pre ošetrenie drevených materiálov je možné použiť viac spôsobov, ktoré sa označujú na drevených obaloch ako:

 • HT - tepelné ošetrenie drevného materiálu
 • KD – sušenie dreva
 • DB – odkôrnenie dreva

Obalový materiál z dreva by sa mal zohriať podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia, v rámci ktorého sa po dobu aspoň 30 minút musí dosiahnuť teplota min. 56 ºC. Sušenie v peci (KD), chemická impregnácia pod tlakom alebo iné ošetrenie sa za HT považujú do tej miery, do akej spĺňajú požiadavky kladené na HT. Chemická metóda fumigácie methylbromidom už v niektorých štátoch EU nie je dovolená vzhľadom na Montrealský protokol a limity používania látok znečisťujúcich ozónovú vrstvu. [4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]