Preskočiť na obsah

Idióm

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Idióm je

  • V tradičnej filológii aj v niektorých (najmä románskych, germánskych a angloamerických) lingvistických školách názov pre základnú jednotku idiomatiky, teda pomenovanie pre ustálené, obrazné a expresívne slovné spojenie. Vo frazeologickej teórii je jeho ekvivalentom termín frazéma. Ako synonymá názvu idióm v uvedenej platnosti sa uplatňovali aj názvy idiomatizmus (novšie) a idiotizmus (staršie).
  • Vo frazeologickej terminológii typ frazém podľa sémantickej klasifikácie, a to typ s najvyšším stupňom straty motivácie komponentov, je to druhý názov pre typ, ktorý sa tu primárne nazýva frazeologický zrast, resp. frazeologická zrastenina.
  • Podľa niektorých frazeologických koncepcií druh frazém, ktorý je typický pre určitý jazyk a do iných jazykov je doslova nepreložiteľný.
  • V novšej českej frazeologickej teórii F. Čermáka súčasť podvojného názvu základnej jednotky celej frazeológie (t. j. názvu frazéma a idióm).
  • V tej istej teórii osobitný názov pre základnú jednotku frazeológie (resp. idiomatiky), ak sa táto jednotka sleduje viacej z aspektu svojej významovej platnosti.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • J. Filipec – F. Čermák, 1985.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.