Iné poruchy nervového systému (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

G90 - G99: INÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU patria do VI. kapitoly MKCH-10 - Choroby nervového systému.

G90 - Poruchy autonómneho nervového systému[upraviť | upraviť kód]

Nezahŕňa:

 • dysfunkciu autonómneho nervového systému zavinenú alkoholom (G31.2)

G90.0 - Idiopatická periférna autonómna neuropatia[upraviť | upraviť kód]

Synkopa karotického sínusu

 • G90.1 - Familiárna dysautonómia (Rileyova-Dayova)
 • G90.2 - Hornerov syndróm
  • Bernardov(-Hornerov) syndróm

G90.3 - Multisystémová degenerácia[upraviť | upraviť kód]

Neurogénna ortostatická hypotenzia (Shyova-Dragerova)

 • Nezahŕňa:
  • ortostatickú hypotenziu NS (I95.1)
G90.8 - Iné poruchy autonómneho nervového systému
G90.9 - Nešpecifikovaná porucha autonómneho nervového systému

G91 - Vodnatieľka mozgu hydrocefalus[upraviť | upraviť kód]

Zahŕňa:

 • získaný hydrocefalus

Nezahŕňa:

 • hydrocefalus
  • vrodený (Q03.-)
  • zavinený vrodenou toxoplazmózou (P37.1)
G91.0 - Komunikujúci hydrocefalus
G91.1 - Obštrukčný hydrocefalus
G91.2 - Normotenzný hydrocefalus
G91.3 - Nešpecifikovaný poúrazový hydrocefalus
G91.8 - Iný hydrocefalus
G91.9 - Nešpecifikovaný hydrocefalus

G92 - Toxická encefalopatia[upraviť | upraviť kód]

Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie toxickej látky.

G93 - Iné poruchy mozgu[upraviť | upraviť kód]

G93.0 - Mozgové cysty[upraviť | upraviť kód]

 • Arachnoidálna cysta
 • Porencefalitická cysta získaná

Nezahŕňa:

 • získané periventrikulárne cysty novorodenca (P91.1)
 • vrodené mozgové cysty (Q04.6)

G93.1 - Anoxické poškodenie mozgu nezatriedené inde[upraviť | upraviť kód]

Nezahŕňa:

 • komplikujúce
  • potrat, ektopickú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.8)
  • ťarchavosť alebo pôrod (O29.2, O74.3, O89.2)
 • komplikáciu lekárskej starostlivosti (T80 - T88)
 • novorodeneckú anoxiu (P21.9)

G93.2 - Benígna intrakraniálna hypertenzia[upraviť | upraviť kód]

Nezahŕňa:

 • hypertenznú encefalopatiu (I67.4)

G93.3 - Syndróm únavy po viróze[upraviť | upraviť kód]

Benígna myalgická encefalomyelitída

G93.4 - Nešpecifikovaná encefalopatia[upraviť | upraviť kód]

Nezahŕňa:

 • encefalopatiu
  • alkoholickú (G31.2)
  • toxickú (G92)

G93.5 - Stlačenie mozgu[upraviť | upraviť kód]

 • Kompresia mozgového kmeňa
 • Herniácia mozgového kmeňa

Nezahŕňa:

  • traumatickú kompresiu mozgu (difúznu) (S06.2)
   • fokálnu (S06.3)

G93.6 - Opuch mozgu[upraviť | upraviť kód]

Nezahŕňa:

 • mozgový edém
  • zavinený poškodením pri pôrode (P11.0)
  • traumatický (S06.1)

G93.7 - Reyov syndróm[upraviť | upraviť kód]

Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

G93.8 - Iné špecifikované poruchy mozgu[upraviť | upraviť kód]

 • Postradiačná encefalopatia

Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

G93.9 - Nešpecifikovaná porucha mozgu

G94* - Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

G94.0* - Hydrocefalus pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde (A00 - B99†)
G94.1* - Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)
G94.2* - Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde
G94.8* - Iné špecifikované choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde

G95 - Iné choroby miechy[upraviť | upraviť kód]

Nezahŕňa:

 • myelitis (G04.-)
G95.0 - Syringomyelia a syringobulbia

G95.1 - Vaskulárne myelopatie[upraviť | upraviť kód]

 • Akútny infarkt miechy (embolický) (neembolický)
 • Arteriálna trombóza miechy
 • Hematomyelia
 • Nepyogénna intraspinálna flebitída a tromboflebitída
 • Opuch miechy
 • Subakútna nekrotická myelopatia

Nezahŕňa:

 • intraspinálnu flebitídu a tromboflebitídu okrem nepyogénnej (G08)
G95.2 - Nešpecifikovaná kompresia miechy

G95.8 - Iné špecifikované choroby miechy[upraviť | upraviť kód]

 • Spinálny mechúr NS
 • Myelopatia
  • vyvolaná liečivami
  • vyvolaná ožiarením

Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie vonkajšieho činiteľa.

Nezahŕňa:

 • neurogénny močový mechúr
  • NS (N31.9)
  • zavinený syndrómom cauda equina (G83.4)
 • neuromuskulárnu dysfunkciu močového mechúra bez zmienky o lézii miechy (N31.-)

G95.9 - Bližšie neurčená choroba miechy[upraviť | upraviť kód]

Myelopatia NS

G96 - Iné poruchy centrálneho nervového systému[upraviť | upraviť kód]

G96.0 - Vymokanie mozgovomiechového moku[upraviť | upraviť kód]

Nezahŕňa:

 • po spinálnej punkcii (G97.0)

G96.1 - Poruchy plien nezatriedené inde[upraviť | upraviť kód]

Plenové zrasty (mozgové) (miechové)

G96.8 - Iné bližšie určené poruchy centrálneho nervového systému
G96.9 - Bližšie neurčené poruchy centrálneho nervového systému

G97 - Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde[upraviť | upraviť kód]

G97.0 - Vymokanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii
G97.1 - Iné reakcie na spinálnu a lumbálnu punkciu
G97.2 - Vnútrolebková hypotenzia po komorovom skrate
G97.8 - Iné pozákrokové poruchy nervového systému
G97.9 - Bližšie neurčená pozákroková porucha nervového systému

G98 - Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde[upraviť | upraviť kód]

Porucha nervového systému NS

G99* - Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

G99.0* - Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách[upraviť | upraviť kód]

 • Amyloidná autonómna neuropatia (E85.-†)
 • Diabetická autonómna neuropatia (E10 - E14† so spoločným štvrtým znakom .4)
G99.1* - Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách zatriedených inde

G99.2* - Myelopatia pri chorobách zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

 • Syndrómy kompresie prednej miechovej a chrbticovej artérie (M47.0†)
 • Myelopatia pri
  • poruchách medzistavcových platničiek (M50.0†, M51.0†)
  • nádorovej chorobe (C00 - D48†)
  • spondylóze (M47.-†)
G99.8* - Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

Zdroje[upraviť | upraviť kód]