Inštrukcia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Inštrukcia môže byť:

  • všeobecne: návod, pokyn, smernica, poučenie
  • v práve: pokyn nadriadeného orgánu určujúci postup organizačne nižších jednotiek v určitej veci, pozri inštrukcia (právo)
  • v informatike:
    • zadanie elementárnej činnosti procesora počítača v strojovom jazyku (číselnom tvare) resp. pri výkone programu pokyn na výkon tejto elementárnej činnosti, pozri inštrukcia (informatika).
    • v širšom zmysle: postupnosť symbolov predpisujúca vykonanie jednej operácie alebo sekundárnej časti nejakého procesu
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.