Index závažnosti plochy psoriázy - Psoriasis Area and Severity Index

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Index závažnosti plochy psoriázy - Psoriasis Area and Severity Index (PASI) je najpoužívanejším nástrojom pre meranie závažnosti psoriázy. PASI v sebe spája posúdenie závažnosti lézií a plôch, ktoré sa potom vyjadruje v stupnici v rozsahu od 0 (žiadna choroba) do 72 (maximálna choroba).[1]

Výpočet[upraviť | upraviť zdroj]

Telo je rozdelené na štyri časti - hlava (H; 10% kože z povrchu ľudského tela), ramená (A; 20%), trup (T; 30%), nohy (L; 40%). Každá z týchto oblastí je zaznamenaná sama o sebe, a potom sú štyri výsledky skombinované do konečného PASI. U každej sekcie je percento zúčastnenej plochy kože odhadnuté a potom transformované do stupňov od 0 až 6:

 • 0% zo zúčastnenej oblasti, stupeň: 0
 • < 10% zo zúčastnenej oblasti, stupeň: 1
 • 10-29% zo zúčastnenej oblasti, stupeň: 2
 • 30-49% zo zúčastnenej oblasti, stupeň: 3
 • 50-69% zo zúčastnenej oblasti, stupeň: 4
 • 70-89% zo zúčastnenej oblasti, stupeň: 5
 • 90-100% zo zúčastnenej oblasti, stupeň: 6

V každej oblasti sa závažnosť odhaduje tromi klinickými prejavmi: erytém (začervenanie), zatvrdnutie (hrúbka) a olupovanie (lupiny). Parametre závažnosti sa merajú na škále od 0 do 4, od žiadneho do maxima.

Súčet všetkých troch rizikových parametrov sa potom počíta pre každú časť kože, násobí sa stupňom pre danú oblasť a vynásobí sa hmotnosťou príslušnej sekcie (0,1 pre hlavu, 0,2 pre ramená, 0,3 pre telo a 0,4 pre nohy).

Modifikácie[upraviť | upraviť zdroj]

Objektivizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Zistilo sa, že posudzovania a hodnotenia závažnosti psoriázy nie sú reprodukovateľné. Bolo vyvinutých niekoľko automatizovaných postupov pre viac reprodukovateľné merania plochy psoriázy, ktoré však neboli vhodné pre rozsiahlejšie štúdie. Nedávno bola zverejnená metóda, ktorá spája metódu presného počítačového merania oblastí na digitálnej fotografii a schopnosti lekára určiť okraje psoriatickej lézie.[2] Pacienti boli vyšetrení a fotografovaní pred a po liečbe kalcipotriolovou masťou alebo placebom. Psoriatická oblasť bola lekárom ručne označená na pacientovej fotografii a následne automaticky meraná na počítači. Pre porovnanie lekári vykonali tiež štandardné hodnotenie oblasti. Zistilo sa, že pomocou počítačovej podpory merania plochy psoriatickej lézie sa zlepšil výkon klinických štúdií v porovnaní so štandardným prístupom. Lekári majú tendenciu rozsah psoriatických lézií preceňovať. Prispôsobený PASI index, kde psoriatická plocha nebola prevedená do hodnotenia pomocou stupňov, ale pracovala sa s presnými percentami, tiež zlepšila výkon klinických štúdií. Upravené PASI, ktoré zahŕňa presné počítačom podporované oblasti merania sa volá Počítačom podporovaný program na hodnotenie súvislej psoriatickej plochy a závažnosti (Computer aided psoriasis continuous area and severity score, cPcASI).

Zjednodušenie[upraviť | upraviť zdroj]

PASI môže byť mimo klinických štúdií príliš ťažkopádne použiteľný, čo viedlo k pokusom o jeho zjednodušenie pre klinické použitie.[3]

Alternatívne prístupy[upraviť | upraviť zdroj]

Zatiaľ čo vyššie hodnoty PASI indikujú pokročilejšie formy psoriázy, pre pacientov a lekárov je ťažké určiť klinickú závažnosť pre konkrétne PASI číslo. Prebehli pokusy o vyriešenie tohto problému vo forme štandardizovaných hodnotiacich systémov - Celkové posúdenie psoriázy (Psoriasis Global Assessment, PGA), mriežkový systém pre celkové posúdenie lekárom (Lattice-System Physician's Global Assessment, LS-PGA) a štúdie, ktoré porovnávali a hodnotili PASI, PGA a LS-PGA.[4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Psoriasis Update -Skin & Aging [online]. [Cit. 2007-07-28]. Dostupné online.
 2. KREFT, Samo, KREFT, Marko, RESMAN, Aleksander, MARKO, Pij B., ZAJC-KREFT, Katarina. Computer-aided measurement of psoriatic lesion area in a multicenter clinical trial - Comparison to physician's estimations. J. dermatol. sci. (Amst.), 2006;44(1):21-7.
 3. Louden BA, Pearce DJ, Lang W, Feldman SR. A Simplified Psoriasis Area Severity Index (SPASI) for rating psoriasis severity in clinic patients. Dermatol. Online J., 2004, s. 7. PMID 15530297.
 4. Langley RG, Ellis CN: Evaluating psoriasis with Psoriasis Area and Severity Index, Psoriasis Global Assessment, and Lattice System Physician’s Global Assessment. J Am Acad Dermatol 2004;51:563-9.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Psoriasis Area and Severity Index na anglickej Wikipédii.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]