Infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

A50 - A64: INFEKCIE S PREVAŽNE SEXUÁLNYM SPÔSOBOM PRENÁŠANIA patria do I.kapitoly MKCH-10 - Infekčné a parazitárne choroby (MKCH-10, A00 - B99).

Skupina nezahŕňa chorobu zapríčinenú vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] (B20 - B24), nešpecifickú a negonokokovú uretritídu (N34.1)a Reiterovu chorobu (M02.3).

A50 - VRODENÝ SYFILIS - LUES CONGENITA

A50.0 - Čerstvý vrodený syfilis s príznakmi (všetky vrodené syfilitické choroby určené ako čerstvé alebo s prejavmi do dvoch rokov od narodenia)

Čerstvý vrodený syfilis
kožný
sliznicový
viscerálny
Čerstvá vrodená syfilitická
laryngitída
okulopatia
osteochondropatia
faryngitída
pneumónia
rinitída

A50.1 - Latentný čerstvý vrodený syfilis (vrodený syfilis bez klinických prejavov, s pozitívnou sérologickou reakciou a negatívnym likvorovým testom do dvoch rokov od narodenia)
A50.2 - Nešpecifikovaný čerstvý vrodený syfilis (vrodený syfilis NS do dvoch rokov od narodenia)
A50.3 - Neskorá vrodená syfilitická okulopatia

Neskorá vrodená syfilitická intersticiálna keratitída† (H19.2*)
Neskorá vrodená syfilitická okulopatia NEC† (H58.8*)
Nezahŕňa Hutchinsonov trias (A50.5).

A50.4 - Neskorý vrodený neurosyfilis (juvenilný neurosyfilis)

Dementia paralytica juvenilis
Juvenilná
celková paréza
tabes dorsalis
taboparetický neurosyfilis
Neskorá vrodená syfilitická
encefalitída† (G05.0*)
meningitída† (G01*)
polyneuropatia† (G63.0*)
Podľa potreby použite dodatkový kód na identifikáciu akejkoľvek pridruženej duševnej poruchy.
Nezahŕňa Hutchinsonov trias (A50.5).

A50.5 - Iný neskorý vrodený syfilis s príznakmi (všetky vrodené syfilitické choroby určené ako neskoré alebo manifestné po dvoch rokoch od narodenia)

Hutchinsonove(ov)
zuby
trias
Neskorý(á) vrodený(á)
kardiovaskulárny syfilis† (I98.0*)
syfilitická
artropatia† (M03.1*)
osteochondropatia† (M90.2*)
Cluttonove kĺby† (M03.1*)
Syfilitický sedlovitý nos

A50.6 - Neskorý vrodený syfilis, latentný (vrodený syfilis bez klinických príznakov, s pozitívnou sérologickou reakciou a s negatívnym likvorovým testom po dvoch rokoch od narodenia alebo neskôr)
A50.7 - Nešpecifikovaný neskorý vrodený syfilis (vrodený syfilis NS po dvoch rokoch od narodenia alebo neskôr)
A50.9 - Nešpecifikovaný vrodený syfilis

A51 - VČASNÝ SYFILIS

A51.0 - Primárny genitálny syfilis

Genitálny tvrdý vred

A51.1 - Primárny análny syfilis
A51.2 - Primárny syfilis na iných miestach
A51.3 - Sekundárny syfilis kože a slizníc

Condyloma latum
Syfilitická
alopécia† (L99.8*)
leukoderma† (L99.8*)
sliznicová škvrna

A51.4 - Iné formy sekundárneho syfilisu

Sekundárna syfilitická
zápalová choroba ženských panvových orgánov† (N74.2*)
iridocyklitída† (H22.0*)
lymfadenopatia
meningitída† (G01*)
myozitída† (M63.0*)
okulopatia NEC† (H58.8*)
periostitída† (M90.1*)

A51.5 - Latentný včasný syfilis (získaný syfilis bez klinických príznakov, s pozitívnou sérologickou reakciou a s negatívnym likvorovým testom do dvoch rokov od infekcie)
A51.9 - Nešpecifikovaný včasný syfilis

A52 - NESKORÝ SYFILIS

A52.0† - Kardiovaskulárny syfilis

Kardiovaskulárny syfilis NS (I98.0*)
Syfilitická
vydutina srdcovnice (I79.0*)
aortálna nedovieravosť (I39.1*)
aortitída (I79.1*)
mozgová arteritída (I68.1*)
endokarditída NS (I39.8*)
myokarditída (I41.0*)
perikarditída (I32.0*)
nedovieravosť pľúcnicového kmeňa (I39.3*)

A52.1 - Neurosyfilis s príznakmi

Charcotova artropatia† (M14.6*)
Neskorá syfilitická
neuritída sluchového nervu (H94.0*)
encefalitída† (G05.0*)
meningitída† (G01*)
polyneuropatia† (G63.0*)
atrofia zrakového nervu† (H48.0*)
retrobulbárna neuritída† (H48.1*)
Syfilitický parkinsonizmus† (G22*)
Tabes dorsalis

A52.2 - Neurosyfilis bez príznakov
A52.3 - Nešpecifikovaný neurosyfilis

Syfilitická gumma centrálneho nervového systému NS
Neskorý syfilis centrálneho nervového systému NS
Syfilóm centrálneho nervového systému NS

A52.7 - Iné formy neskorého syfilisu s príznakmi

Choroba glomerulov pri syfilise† (N08.0*)
Syfilitická gumma akejkoľvek lokalizácie okrem tých, ktoré sú zatriedené pod A52.0 - .3
Neskorý alebo terciálny syfilis akejkoľvek lokalizácie okrem tých, ktoré sú zatriedené pod A52.0 - .3
Neskorá syfilitická
burzitída† (M73.1*)
chorioretinitída† (H32.0*)
episkleritída† (H19.0*)
zápalová choroba ženských panvových orgánov† (N74.2*)
leukoderma† (L99.8*)
okulopatia NEC† (H58.8*)
peritonitída† (K67.2*)
Syfilis [bez určenia štádia]
kostí† (M90.2*)
pečene† (K77.0*)
pľúc† (J99.8*)
svalov† (M63.0*)
synovie† (M68.0*)

A52.8 - Neskorý latentný syfilis (získaný syfilis bez klinických prejavov, s pozitívnou sérologickou reakciou a s negatívnym likvorovým testom po dvoch rokoch od infekcie alebo neskôr)
A52.9 - Nešpecifikovaný neskorý syfilis

A53 - INÝ A NEŠPECIFIKOVANÝ SYFILIS

A53.0 - Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý

Latentný syfilis NS
Pozitívna séroreakcia na syfilis

A53.9 - Nešpecifikovaný syfilis

Infekcia vyvolaná Treponema pallidum NS
Syfilis (získaný) NS
Nezahŕňa syfilis NS, ako príčina smrti do druhého roku života (A50.2).

A54 - GONOKOKOVÁ INFEKCIA

A54.0 - Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz

Gonokoková
cervicitída NS
cystitída NS
uretritída NS
vulvovaginitída NS
Nezahŕňa gonokokovú infekciu s abscesom močovopohlavných žliaz (A54.1) a s periuretrálnym abscesom (A54.1).

A54.1 - Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy s abscesom uretrálnych a predsieňových žliaz

Gonokokový absces veľkej predsieňovej žľazy (Bartholiniho absces)

A54.2† - Gonokoková pelveoperitonitída a iné gonokokové močovopohlavné infekcie

Gonokoková
epididymitída (N51.1*)
zápalová choroba ženských panvových orgánov (N74.3*)
orchitída (N51.1*)
prostatitída (N51.0*)
Nezahŕňa gonokokovú peritonitídu (A54.8).

A54.3 - Gonokoková infekcia oka

Gonokoková
konjunktivitída† (H13.1*)
iridocyklitída† (H22.0*)
Oftalmia novorodencov zapríčinená gonokokmi

A54.4† - Gonokoková infekcia kostrovo-svalovej sústavy

Gonokoková
artritída (M01.3*)
burzitída (M73.0*)
osteomyelitída (M90.2*)
synovitída (M68.0*)
tenosynovitída (M68.0*)

A54.5 - Gonokoková faryngitída
A54.6 - Gonokoková infekcia anusu a rekta
A54.8 - Iné gonokokové infekcie

Gonokokový(á)
mozgový absces† (G07*)
endokarditída† (I39.8*)
meningitída† (G01*)
myokarditída† (I41.0*)
perikarditída† (I32.0*)
peritonitída† (K67.1*)
pneumónia† (J17.0*)
septikémia
kožné zmeny
Nezahŕňa gonokokovú pelveoperitonitídu (A54.2).

A54.9 - Nešpecifikovaná gonokoková infekcia

A55 - CHLAMÝDIOVÝ LYMFOGRANULÓM - LYMPHOGRANULOMA VENEREUM

Klimatické alebo tropické bubo
Durandova-Nicolasova-Favreova choroba
Estiomena (genitoanorektálna elefantiáza)
Lymphogranuloma inguinale

A56 - INÉ SEXUÁLNE PRENÁŠANÉ CHLAMÝDIOVÉ CHOROBY

Zahŕňa sexuálne prenosné choroby vyvolané Chlamydia trachomatis.
Nezahŕňa chlamýdiový(ú) lymfogranulóm (A55)

novorodeneckú konjunktivitídu (P39.1)
pneumóniu (P23.1)
choroby zaradené pod A74.-

A56.0 - Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy

Chlamýdiová
cervicitída
cystitída
uretritída
vulvovaginitída

A56.1† - Chlamýdiové infekcie panvovej pobrušnice a močovopohlavných orgánov

Chlamýdiová
epididymitída (N51.1*)
zápalová choroba ženských panvových orgánov (N74.4*)
orchitída (N51.1*)

A56.2 - Nešpecifikovaná chlamýdiová infekcia močovopohlavnej sústavy
A56.3 - Chlamýdiová infekcia anusu a rekta
A56.4 - Chlamýdiová infekcia faryngu
A56.8 - Sexuálne prenosné chlamýdiové infekcie na iných miestach

A57 - ULCUS MOLLE - MÄKKÝ VRED

A58 - GRANULOMA INGUINALE

Donovaniosis

A59 - TRICHOMONÓZA

Nezahŕňa črevnú trichomonózu (A07.8).

A59.0 - Urogenitálna trichomonóza

Leukorea (vaginálna) zapríčinená Trichomonas vaginalis
Prostatitída† (N51.0*) zapríčinená Trichomonas vaginalis

A59.8 - Trichomonóza na iných miestach
A59.9 - Nešpecifikovaná trichomonóza

A60 - ANOGENITÁLNE INFEKCIE HERPETICKÝMI VÍRUSMI (HERPES SIMPLEX - PLAZIVEC JEDNODUCHÝ)

A60.0 - Infekcia genitálií a močovopohlavného systému herpetickým vírusom

Infekcia pohlavných orgánov herpetickým vírusom
ženských† (N77.0 - N77.1*)
mužských† (N51.-*)

A60.1 - Herpetické infekcie perianálnej kože a rekta
A60.9 - Nešpecifikovaná anogenitálna infekcia herpetickým vírusom

A63 - INÉ PREVAŽNE SEXUÁLNE PRENÁŠANÉ CHOROBY NEZATRIEDENÉ INDE

Nezahŕňa molluscum contagiosum (B08.1) a papilóm cervixu (D26.0).

A63.0 - Anogenitálne bradavice (venerické)
A63.8 - Iné špecifikované prevažne pohlavne prenášané choroby

A64 - NEŠPECIFIKOVANÉ SEXUÁLNE PRENÁŠANÉ CHOROBY

Venerická choroba NS

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]