Informačný zdroj

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Informačný zdroj alebo informačný prameň (angl. information source, information resource) je prostriedok spoločenskej komunikácie tvorený množinou informácií a slúžiaci k ich fixácii (záznamu) a/alebo prenosu v čase a priestore. Je to systém, ktorý je nositeľom, sprostredkovateľom alebo šíriteľom informácií (knižnica, archív, počítačová databáza, CD-ROM, databázové centrum, informačné stredisko, televízia, rozhlas, vlastná pamäť, osobný informačný systém, iné osoby, jednotlivé dokumenty...)

Česká Terminologická databáza z oblasti knihovníctva a informačnej vedy definuje informačný zdroj ako objekt, ktorý obsahuje dostupné informácie odpovedajúce informačným potrebám užívateľa. Informačný zdroj môže byť tlačený, zvukový, obrazový alebo elektronický.

Podľa Filitu je informačný zdroj materiálny objekt, ktorý obsahuje množinu zapamätaných a zafixovaných údajov určených pre spoločenskú komunikáciu v čase a priestore. Je to systém, z ktorého pochádzajú správy, ktorý poskytuje informácie. Rozlišujú sa interné informačné zdroje a externé informačné zdroje.[1]

 • interný informačný zdroj - je vlastný alebo vnútorný informačný zdroj pochádzajúci z fondov danej inštitúcie, pracoviska alebo zo súkromných fondov používateľa.[2]
 • externý informačný zdroj - je informačný zdroj, ktorý nie je vo fondoch danej inštitúcie, pracoviska alebo v súkromných fondoch používateľa; prístup k nemu je určitým spôsobom sprostredkovaný.[3]

Informačný zdroj je komunikačná cesta, poprípade médium umožňujúce prenos informácie (dát) od informačného zdroja k príjemcovi informácií (napr. dokument, vzduch, optické vlákno).

Delenie informačných zdrojov[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa nosiča[upraviť | upraviť zdroj]

 • Tlačené zdroje
 • Elektronické zdroje
 • Mikrografické dokumenty (mikrofilmy, mikrofiše - pre archívne účely)

Podľa pôvodnosti obsahu[upraviť | upraviť zdroj]

 • primárne informačné pramene (prinášajú vlastné, väčšinou aj pôvodné informácie alebo data)
 • sekundárne informačné pramene (informujú o existencii primárnych informačných prameňov)
 • terciárne (informujú o existencii sekundárnych informačných prameňov)

Delenie tlačených zdrojov[upraviť | upraviť zdroj]

Písomné dokumenty[upraviť | upraviť zdroj]

Periodické dokumenty[upraviť | upraviť zdroj]

Špeciálne dokumenty / Šedá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Patentové dokumenty
 • Normatívne dokumenty
 • Firemná literatúra
 • Vedecko-kvalifikační práce
 • Materiály z konferencií
 • Výskumná správa
 • Legislatívne dokumenty
 • Separáty

Podpora / Support[upraviť | upraviť zdroj]

Oblasť podpory je spojená s dokazovaním pôvodu informácie. Mnoho informácii, hlavne fakty, tvrdenia a štatistiky, pochádzajú z iných zdrojov. Citovanie veľmi silne podporuje kredibilitu informácie. Ak sú informácie, ktoré zdroj ponúka, v konflikte, sú nadhodnotené či zavádzajúce, taký zdroj ma nízku kredibilitu a je nedôveryhodný.

Indikátory nízkej podpory[upraviť | upraviť zdroj]

 • Množstvo čístel a faktov bez identifikovateľného zdroja,
 • Absencia zoznamu použitých zdrojov a podpornej dokumentácie

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 2. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 3. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.