Inglehartova mapa hodnôt

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Inglehartova mapa hodnôt je grafická podoba jedného z výsledkov prieskumov World Values Survey. Graficky ukazuje zistenie World Values Survey, že väčšina kultúrnych rozdielov medzi krajinami sa dá vysvetliť dvoma dominantnými hodnotovými parametrami (zobrazenými ako grafické osi). Na prvej osi sú krajiny zoradené od nábožných po svetské. Druhá os triedi krajiny podľa dôrazu na "hodnoty prežitia" resp. "hodnoty sebavyjadrenia".

Konštrukcia[upraviť | upraviť kód]

Mapa je zostavená z dotazníkových prieskumov World Values Survey, v ktorých občania zúčastnených štátov odpovedajú na základné demografické a sociologické otázky. Odpovede na všetky otázky sú štatisticky zhrnuté do dvoch dimenzíí nábožnosti a post-materializmu, ktoré určujú pozíciu krajiny na Inglehartovej mape. Tieto dve dimenzie vysvetľujú viac ako 70% kultúrnej variancie medzi krajinami vo faktorovej analýze desiatich indikátorov.

Význam osí[upraviť | upraviť kód]

Os nábožnosti/svetskosti stavia do protikladu krajiny kde náboženstvo hrá dôležitú úlohu a krajiny kde už nie je také dôležité. Tradičné spoločnosti zdôrazňujú poslušnosť pred autoritou, vlastenectvo a rodinné vzťahy. Svetské spoločnosti majú väčšie pochopenie pre rozvod, eutanáziu, potraty a samovraždu.

Os materializmu/post-materializmu kontrastuje krajiny kde otázka prežitia je každodenný problém s krajinami, kde sa prežitie považuje za samozrejmé. Prvé spoločnosti sú silne materialistické a ich členovia uprednostňujú fyzickú a ekonomickú bezpečnosť pred slobodou. Post-materialistické krajiny kladú väčší dôraz na kvalitu života, slobodu, subjektívne blaho a environmentálne otázky.

Zoskupenia[upraviť | upraviť kód]

Štáty sú na Inglehartovej mape zoskupené nápadne predvídateľne. Bývalé komunistické krajiny sú v sekulárnom materialistickom rohu mapy. Západná Európa je v sekulárnom post-materialistickom rohu. Afrika a južná Ázia je nábožnom materialistickom rohu a južná Amerika je v nábožnom post-materialistickom rohu. Zaujímavé je postavenie anglicky hovoriacich krajín, ktoré sú rovnako post-materialistické ale viac nábožné ako západná Európa. Krajiny so spoločnou náboženskou históriou sú zoskupené blízko seba.

Závery[upraviť | upraviť kód]

Porovnanie s výsledkami z minulosti ukazuje že krajiny sa na mape postupne pohybujú smerom od nábožnosti k svetskosti a od materializmu k post-materializmu. Táto zmena súvisí hlavne s ekonomickým vývojom. Industrializácia spôsobuje odklon od tradičných hodnôt k racionálnym hodnotám. Následný prechod od industriálnej k post-industriálnej spoločnosti spôsobuje prechod od materialistických hodnôt k hodnotám sebavyjadrenia.

Podiel post-materialistických hodnôt voči materialistickým dlhodobo stúpa, ale v časoch ekonomických kríz sa verejná mienka prechodne posúva smerom k materialistickým hodnotám. Staršie generácie sa viac držia materialistických hodnôt, čo znamená že k zmene dochádza z veľkej časti vďaka striedaniu generácii.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

The Inglehart Values Map Inglehartova mapa skonštruovaná z výsledkov World Values Survey.