International Mobile Equipment Identity

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

International Mobile Equipment Identity (doslova "Medzinarodná identifikácia mobilnej výbavy"), skr. IMEI, je jedinečné číslo zapísané v mobilnom telefóne slúžiace na identifikáciu telefónu v sieťach mobilných operátorov.

Za jedinečnosť čísla zodpovedá výrobca. Pomocou tohoto čísla je možné nájsť mobilný telefón v sieti ISDN, mobilný operátor nevie podľa IMEI zablokovať telefón (znefunkčniť ho), je možná lokalizácia (triangulácia) telefónu, je možný výpis uskutočnených hovorov bez ohľadu na vloženú (aj nevloženú) SIM kartu, je možné urobiť výpis telefónnych čísel SIM kariet, ktoré boli v danom telefóne použité a podobne. Je možné tiež detegovať rovnaké IMEI v sieti alebo IMEI nezodpovedajúce štandardu (zmenené IMEI).

IMEI je zapísaný na nálepke výrobcu telefónu, alebo sa vypíše po zadaní *#06# priamo na displeji telefónu.

IMEI = aa - bbbbb - cccccc - d - ee

  • aa = RBI (Reporting Body Identifier) udáva číslo autorizovanej skúšobne ktorá pridelila číslo TAC
  • bbbbbb = TAC (Type Allocation Table) identifikátor typu telefónu pridelený BABT (British Approvals Board for Telecommunications) - autorita pre prideľovanie kódov GSM
  • cccccc = SNR (Serial Number) jedinečné sériové číslo výrobcu mobilného telefónu
  • d = LCD (Luhn Check Digit) kontrolné číslo (Luhnov algoritmus)
  • ee = SVN (Software Version Number) číslo verzie softvéru
  • XXX nezavisle trojcislie zavisiace od regionu


Do 1.4.2004 je IMEI 15-miestne číslo v tvare:

IMEI = aaaaaa - bb - cccccc - d

  • aaaaaa = TAC (Type Approval Code) kod schváleného typu), aa = RBI (Reporting Body Identifier codes: napr.:35 = BABT (United Kingdom))
  • bb = FAC (Final Assembly Code) konečný montážny kód (kód výrobcu telefónu)
01,02 = AEG
07,40 = Motorola
10,20 = Nokia
30 = Ericsson
40,41,44 = Siemens
50 = Bosch
51 = Sony, Siemens, Ericsson
60 = Alcatel
61 = Ericsson
65 = AEG
70 = Sagem
75 = Dancall
80 = Philips
85 = Panasonic
  • cccccc = SNR (Serial Number) jedinečné sériové číslo
  • d = SP (SPARE) rezerva