Introdukcia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Introdukcia môže byť:

 • všeobecne: úvod, uvedenie
 • v hudbe[1]:
 • v ekológii, biológii a poľnohospodárstve: rozšírenie (presun, premiestnenie) druhu alebo vnútrodruhového taxónu mimo jeho predchádzajúci prirodzený areál[pozn 1] v dôsledku (v užšom zmysle len úmyselnej) ľudskej činnosti, prípadne v širšom ponímaní aj v dôsledku určitých prírodných dejov (prenos vetrom, vodou, vtákmi a pod.)[3][4][5][6][1][7][8], pozri pod nepôvodný druh
 • vedná disciplína systematicky podávajúca základné poznatky potrebné na štúdium a bádanie v oblasti inej vedy[9][10], zriedkavé synonymá: izagóga, izagogika, isagogé[11][12]
 • v náboženstve:
  • v súvislosti s Bibliou (synonymá: úvod do Svätého Písma, úvod do štúdia Biblie, úvod do biblického štúdia, biblický úvod, biblická introdukcia, úvod do Biblie):
   • všetky poznatky a vedy potrebné na poznanie a pochopenie Biblie[13][14] (zahŕňa teda okrem iného príslušnú vedeckú disciplínu - pozri nižšie - , ale používa sa a uvádza sa aj pri iných príležitostiach[15])
   • v teológii: vedecká disciplína biblických vied, ktorá systematicky používa historické a kritické poznatky, ktoré súvisia s poznaním, výkladom a praktickým použitím Biblie, synonymá (popri vyššie uvedených): izagóga, izagogika, isagogé, historická kritika[13][16][17][18][19][20][21][22][23], pozri úvod do Svätého Písma
  • v rímskokatolíckej cirkvi: slávnostné uvedenie do úradu opáta alebo farára, synonymum: inštalácia[1]
  • v evanjelickej cirkvi augs. vyznania: slávnostné uvedenie do funkcií laických cirkevných hodnostárov, synonymum: inštalácia[1]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Ojedinele sa v definícii hovorí namiesto areálu o biotope, napr. jedna definícia introdukcie znie: „zámerné zavádzanie určitého druhu [živočícha] na nové biotopy, spravidla mimo areálu jeho pôvodného rozšírenia“[2].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d introdukcia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 138.
 2. introdukcia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 561.
 3. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
 4. introdukcia. In: Pyramída - životné prostredie a život na zemi 3. 1987, S. 102
 5. Einführung. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 6. PYŠEK, Petr, et al. Návrh české terminologie vztahující se k rostlinným invazím. Zprávy České botanické společnosti : Materiály (Praha: Česká botanická společnost), 2008, roč. 23, s. 219-222. Dostupné online [cit. 2018-01-11]. ISSN 1212-3323.
 7. RICHARDSON, D. M. et al. Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distributions (2000) 6, str. 93 – 100, S. 98 (porov. tam aj Note 1: "cases of introduction of alien taxa via means not associated with human activity ...")
 8. zavlečenie. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 540.
 9. introdukcia. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992. 1350 s. (Biblica; zv. 4.) S. 503-504.
 10. introdukcia. In: VRAGAŠ, Štefan, a kol. Teologický a náboženský slovník I A-K. 1. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2006. 352 s. ISBN 80-7162-620-1. S. 225.
 11. isagogé. In: Ottův slovník naučný 12 Ch – Sv. Jan. V Praze : J. Otto, 1897. 1072 s. Dostupné online. S. 763.
 12. Isagoge. In: Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911., S. 874.
 13. a b introdukcia. In: VIŠŇOVSKÝ, Mikuláš, ed., et al. Malý teologický lexikon. Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo, 1977. 512 s. S. 199.
 14. introdukcia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 561.
 15. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Einleitung in das Neue Testament na nemeckej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
 16. introdukcia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 561. (Poznámka: Definícia prevzatá z Heriban 1992 heslo introdukcia)
 17. Dominik Duka - Úvod do Písma sv. Starého zákona [1]
 18. introdukcia. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992. 1350 s. (Biblica; zv. 4.) S. 503-504. ; izagóga. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992. 1350 s. (Biblica; zv. 4.) S. 506. ; úvod do Biblie. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992. 1350 s. (Biblica; zv. 4.) S. 1051.
 19. Biblický úvod. In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , 1 A-Č. Praha: Československý kompas, 1925. S. 503
 20. Biblický úvod. In: Ottův slovník naučný 4 Bianchi-Gioviny – Bžunda. V Praze : J. Otto, 1891. 1028 s. Dostupné online. S. 14.
 21. CAP, Alexander. Stručný úvod do Starého Zákona I. [elektronický zdroj] Prešov : Prešovská univerzita, 2012. Dostupné online. ISBN 978-80-555-0522-0. S. 45-46.
 22. SNIGIREV, R. SVÄTÉ PÍSMO STARÉHO ZÁKONA I.(preklad: Mgr. Ján Husár, PhD.) ISBN 978-80-555-0132-1 [2] S. 36
 23. Biblický úvod. In: (Riegrův) Slovník naučný 1. 1860. S. 694 [3]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.