Jazylka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O rovnomennom rastlinnom rode z čeľade ľuľkovité pozri jazylka (rod).

Jazylka (staršie: jazylková kosť, nevhodne: jazyková kosť; lat. os hyoideum) je kosť na krku medzi bradou a hrtanom.

Pomocou násadcovojazylkového väzu (ligamentum stylohyoideum) je zavesená z oboch strán na výbežok spánkovej kosti (processus styloideus ossis temporalis). Jazylka podopiera jazyk a odstupujú z nej viaceré svaly.

Skladá sa z tela jazylky (corpus) a z dvoch párov rohov: horné rohy sú malé – malé rohy (cornua minora), dolné rohy sú veľké – veľké rohy (cornua majora). Telo jazylky má tvar priečne postavenej platničky. Predná plocha je konvexná; hranou je rozdelená na horný a dolný oddiel a často máva aj v stredovej čiare zvislú hranu. Zadná plocha je konkávna.

Malé rohy sú krátke, majú valčekovitý až kužeľovitý tvar. V detskom veku dlho zostávajú chrupkové a až do staroby bývajú pohyblivo pripojené k telu jazylky pomocou väziva. Na malé rohy sa upína násadcovojazylkový väz.

Veľké rohy sú takmer pokračovaním tela jazylky; sú dlhé a na konci paličkovito zhrubnuté pre úpon štítnojazylkového väzu (ligamentum thyrohyoideum). Z nich smerom hore odstupujú svalové zväzky do jazyka – jazylkovojazykový sval (musculus hyoglossus).

Od spodného okraja tela jazylky a od okrajov veľkých rohov sa začína väzivová blana štítnojazylková blana (membrana thyrohyoidea), pomocou ktorej sa na jazylku pripája najväčšia hrtanová, t. j. štítna chrupka (cartilago thyroidea).

Na jazylku sa upína viac svalov prebiehajúcich jednak nahor (do jazyka, k sánke, do steny hltana), jednak nadol (k chrupkám hrtana, hrudnej kosti, lopatke). Činnosťou týchto svalov sa mení poloha jazylky na krku.

V ligamentum stylohyoideum sa v dospelom veku nachádzajú 1 – 2 kostičky, ktoré sa porovnávajú s kostičkami u niektorých cicavcov.