Kúpna zmluva

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kúpna zmluva je zmluva o nákupe niečoho.

Kúpna zmluva podľa slovenského práva[upraviť | upraviť zdroj]

Aplikovateľné predpisy[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku sa kúpna zmluva riadi v zásade ustanoveniami Občianskeho zákonníka [OZ] (§ 588 a nasl.). Platia však tieto výnimky:

 • a) Kúpna zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka [OBZ], ak sú splnené podmienky:
  • § 261 OBZ (teda ide o tzv. relatívny obchod, teda najmä ak je kupujúci a predávajúci podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka) alebo § 262 OBZ (teda ak si to strany tak dohodli)
  • a definícia v § 409 ods. 1 (teda predovšetkým musí ísť o hnuteľnú vec)
 • b) Kúpna zmluva sa riadi ustanoveniami zákona č. 160/1991 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ak sú splnené podmienky uvedené v tomto Dohovore (teda predovšetkým ak ide o medzinárodnú kúpnu zmluvu)

V prípade a) a v prípade b) platia ustanovenia Občianskeho zákona len v bodoch, ktoré v Obchodnom zákonníku resp. Dohovore OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru nie sú uvedené.

Z vyššie uvedeného zjednodušene vyplýva, že:

 • Občiansky zákonník sa použije, ak:
  • kupujúci a predávajúci nie sú (ani jeden alebo jeden z nich) podnikatelia a nebolo písomne dohodnuté použitie Obchodného zákonníka a predmetom kúpy je hnuteľnosť, alebo
  • kupujúci a predávajúci nie sú (ani jeden alebo jeden z nich) podnikatelia a predmetom kúpy je nehnuteľnosť, alebo
  • kupujúci a predávajúci sú (obaja) podnikatelia a predmetom kúpy je nehnuteľnosť a nejde o medzinárodnú kúpu tovaru, alebo
 • Obchodný zákonník sa použije, ak:
  • kupujúci a predávajúci sú (obaja) podnikatelia a predmetom kúpy je hnuteľnosť a nejde o medzinárodnú kúpu tovaru, alebo
  • kupujúci a predávajúci nie sú (ani jeden alebo jeden z nich) podnikatelia a bolo písomne dohodnuté použitie Obchodného zákonníka a predmetom kúpy je hnuteľnosť
 • Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa použije, ak ide o medzinárodnú kúpu tovaru