Kľúčové slovo frazémy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kľúčové slovo frazémy je centrálny člen jednotky, ktorý určuje konštrukčný ráz celej jednotky (=konštrukčne kľúčové slovo), alebo je základnou zložkou významu frazémy (=sémanticky kľúčové slovo). Sémanticky kľúčové slovo sa označuje aj názvom jadro frazémy. V istých frazémach je to isté slovo kľúčovým z obidvoch hľadísk (napr. prevracať kabát), inokedy je jedno kľúčovým z hľadiska sémantiky a druhé z hľadiska konštrukčného (napr. dvojdomý pes – konštrukčným kľúčovým slovom je tu evidentne substantívna zložka pes, ale sémanticky rozhodujúcim je adjektívum dvojdomý, lebo práve ono najviac napovedá o význame celej jednotky). Početné sú aj jednotky, v ktorých nemožno určiť kľúčové slovo (sú to najmä mnohé vetné frazémy, ako aj jednotky so stavbou priraďovacej syntagmy: pečený varený, kosť a koža, krv a mlieko). Kľúčové slovo sa nazýva aj oporným slovom (členom) frazémy.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.