Katisma

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Katisma alebo kafizma[1] (gr. κάθισμα, csl. каѳисма) je časť Žaltára pozostávajúca z niekoľkých žalmov a používaná v cirkvách byzantského obradu. Názov je odvodený od gréckeho καθίζειν (sedieť), pretože počas čítania katismy sa môže sedieť.

Celý Žaltár je rozdelený na 20 katisiem. Tie sa ešte delia každá na 3 antifóny alebo statije (gr. στάσεις) alebo slávy. Rozdelenie žalmov do katisiem je urobené tak, aby bol každá katisma zhruba rovnako dlhá, takže niektoré katismy obsahujú viacej žalmov, iné menej. V cirkvách byzantského obradu sa používa počítanie žalmov podľa Septuaginty a rozdelenie žaltára na katismy je nasledujúce:

Žalmy v katisme 1. antifóna 2. antifóna 3. antifóna
1 Ž 1-8 Ž 1–3 Ž 4–6 Ž 7–8
2 Ž 9-16 [9–17] Ž 9–10 [9–11] Ž 11–13 [12–14] Ž 14–16 [15–17]
3 Ž 17-23 [18–24] Ž 17 [18] Ž 18–20 [19–21] Ž 21–23 [22–24]
4 Ž 24-31 [25–32] Ž 24–26 [25–27] Ž 27–29 [28–30] Ž 30–31 [31–32]
5 Ž 32-36 [33–37] Ž 32–33 [33–34] Ž 34–35 [35–36] Ž 36 [37]
6 Ž 37-45 [38–46] Ž 37–39 [38–40] Ž 40–42 [41–43] Ž 43–45 [44–46]
7 Ž 46-54 [47–55] Ž 46–48 [47–49] Ž 49–50 [50–51] Ž 51–54 [52–55]
8 Ž 55-63 [56–64] Ž 55–57 [56–58] Ž 58–60 [59–61] Ž 61–63 [62–64]
9 Ž 64-69 [65–70] Ž 64–66 [65–67] Ž 67 [68] Ž 68–69 [69–70]
10 Ž 70-76 [71–77] Ž 70–71 [71–72] Ž 72–73 [73–74] Ž 74–76 [75–77]
11 Ž 77-84 [78–85] Ž 77 [78] Ž 78–80 [79–81] Ž 81–84 [82–85]
12 Ž 85-90 [86–91] Ž 85–87 [86–88] Ž 88 [89] Ž 89–90 [90–91]
13 Ž 91-100 [92–101] Ž 91–93 [92–94] Ž 94–96 [95–97] Ž 97–100 [98–101]
14 Ž 101-104 [102–105] Ž 101–102 [102–103] Ž 103 [104] Ž 104 [105]
15 Ž 105-108 [106–109] Ž 105 [106] Ž 106 [107] Ž 107–108 [108–109]
16 Ž 109-117 [110–118] Ž 109–111 [110–112] Ž 112–114 [113–116,9] Ž 115–117 [116,10–118]
17 Ž 118 [119] Ž 118 [119] - verše 1–72 Ž 118 [119] - verše 73–131 Ž 118 [119] - verše 132–176
18 Ž 119-133 [120–134] Ž 119–123 [120–124] Ž 124–128 [125–129] Ž 129–133 [130–134]
19 Ž 134-142 [135–143] Ž 134–136 [135–137] Ž 137–139 [138–140] Ž 140–142 [141–143]
20 Ž 143-150 [144–150] Ž 143–144 [144–145] Ž 145–147 [146–147] Ž 148–150

Kvôli ľahšej orientácii sú v uvedenej tabuľke žalmy očíslované aj hebrejským číslovaním v hranatých zátvorkách [], a to pri žalmoch, kde sa hebrejské číslovanie líši od číslovania Septuaginty.

Pri kompletnej modlitbe časoslova sa celý Žaltár postupne po katismách prečíta za jeden týždeň, v období Veľkého pôstu sa dokonca za týždeň prečíta kompletne dva razy.

Nasleduje prehľad čítania katisiem na bohoslužbách v rôznych obdobiach roka.[2]

Mimo Veľkého pôstu:

deň utiereň 1., 3., 6., a 9. hodinka večiereň
nedeľa 2, 3 žiadna žiadna
pondelok 4, 5 žiadna 6
utorok 7, 8 žiadna 9
streda 10, 11 žiadna 12
štvrtok 13, 14 žiadna 15
piatok 19, 20 žiadna 18
sobota 16, 17 žiadna 1

1., 2., 3., 4., a 6. týždeň Veľkého pôstu:

deň utiereň 1. hodinka 3. hodinka 6. hodinka 9. hodinka večiereň
nedeľa 2, 3 žiadna žiadna žiadna žiadna žiadna
pondelok 4, 5, 6 7 8 9 18
utorok 10, 11, 12 13 14 15 16 18
streda 19, 20, 1 2 3 4 5 18
štvrtok 6, 7, 8 9 10 11 12 18
piatok 13, 14, 15 žiadna 19 20 žiadna 18
sobota 16, 17 žiadna žiadna žiadna žiadna 1

5. týždeň Veľkého pôstu:

deň utiereň 1. hodinka 3. hodinka 6. hodinka 9. hodinka večiereň
nedeľa 2, 3 žiadna žiadna žiadna žiadna žiadna
pondelok 4, 5, 6 7 8 9 10
utorok 11, 12, 13 14 15 16 18 19
streda 20, 1, 2 3 4 5 6 7
štvrtok 8 žiadna 9 10 11 12
piatok 13, 14, 15 žiadna 19 20 žiadna 18
sobota 16, 17 žiadna žiadna žiadna žiadna 1

Keď Zvestovanie pripadne na štvrtok Veľkého kánona, katismy pre 5. týždeň sú nasledujúce:

deň utiereň 1. hodinka 3. hodinka 6. hodinka 9. hodinka večiereň
nedeľa 2, 3, 17 žiadna žiadna žiadna žiadna žiadna
pondelok 4, 5, 6 7 8 9 10 11
utorok 12 žiadna 13 14 15 16
streda 19, 20, 1 2 3 4 5 žiadna
štvrtok 6, 7, 8 9 10 11 12 žiadna
piatok 13, 14, 15 žiadna 19 20 žiadna 18
sobota 16, 17 žiadna žiadna žiadna žiadna 1

Veľký týždeň:

deň utiereň 1. hodinka 3. hodinka 6. hodinka 9. hodinka večiereň
nedeľa 2, 3 žiadna žiadna žiadna žiadna žiadna
pondelok 4, 5, 6 žiadna 7 8 žiadna 18
utorok 9, 10, 11 žiadna 12 13 žiadna 18
streda 14, 15, 16 žiadna 19 20 žiadna žiadna
štvrtok žiadna žiadna žiadna žiadna žiadna žiadna
piatok žiadna žiadna žiadna žiadna žiadna žiadna
sobota 17 žiadna žiadna žiadna žiadna žiadna

Mnoho optinských mníchov čítalo každý deň súkromne mimo bohoslužieb okrem iného aj zaradom po jednej katisme zo Žaltára.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. HUSÁR, Ján. Kniha žalmov : izagogika do knihy a exegéza žalmov prvej kafizmy. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014. 409 s. ISBN 978-80-555-1086-6.
  2. spracované podľa Order of Reading the Kathismata of the Psalter
  3. pozri: Оптинское келейное правило, The Cell Rule of Five Hundred of the Optina Monastery - [1], [2]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]