Preskočiť na obsah

Khmérska ríša

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Juhovýchodná Ázia okolo roku 900 po Kr. (Khmérska ríša je znázornená červenou)

Khmérska ríša[1][2] (iné názvy: Kmérska ríša[3] ,Ríša K(h)mérov[4][3], K(h)mérske kráľovstvo[5][3], Angkór[6] Angkor[7], [varianty pozri v článku Angkór], Angkorské/Angkórske kráľovstvo[8][9], Angkorská/Angkórska ríša[10], Kambudžadéša[6][8] Kambudža,[11][12], Kambodža[12]) bol khmérsky štát s centrom v dnešnej Kambodži, ktorý existoval vo 8./9. až 14./15. storočí po Kr.

Štát založil na prelome 8. a 9. storočia kráľ Džajavarman II. v časti dnešnej Kambodže a Vietnamu. Zaviedol silný byrokratický systém, za jeho vlády sa stavali chrámové komplexy a monumenty a bolo zavedené štátne náboženstvo – kult Dévarádžu, t. j. božského vládcu. Kult bol zmesou hinduizmu a predhinduistických miestnych vier. Podľa tohto kultu každý kráľ vybudoval nový chrám na novom vrchu a chrám jeho zomretého predchodcu sa stal mauzóleom.

V polovici 9. storočia sa územie Khmérskej ríše výrazne zväčšilo, takže okrem dnešnej Kambodže zaberala aj časti dnešného Vietnamu, Thajska a Laosu. Kráľ Jašórvarman I. koncom 9. storočia založil hlavné mesto Jašódharapura. Bezprostredne na juh od Jašódharapury (resp. v Jašódharapure) v 12. storočí vznikol chrámový komplex Angkór Vat, ktorý podľa legiend stavalo 50 000 ľudí 50 rokov. Do stavieb chrámov ako bol napr. Angkór Vat boli v 12. stor. zapojení remeselníci z celého štátu a hlavnou pracovnou silou boli nekvalifikovaní roľníci. Koncom 12. storočia nepriatelia vypálili hlavné mesto, preto po ich porážke približne na jeho mieste (ale sčasti trochu severnejšie) vzniklo nové hlavné mesto, označované ako Angkór Thom (najmä spočiatku sa naďalej používal aj názov Jašódharapura). Mesto malo tvar štvorca, bolo obklopené hradbami a vodnou priekopou. Na prelome 12. a 13. storočia Khmérska ríša zaberala aj časti Malajska.

V 13. a 14. nastal úpadok ríše, vyskytovala sa malária a obyvateľstvo v náboženskej oblasti prešlo na théravádový budhizmus (ktorý ľudí viac orientuje na indivíduum než na spoločnosť). Na prelome 14. a 15. storočia bolo hlavné mesto niekoľkokrát dobyté susedným thajským kráľovstvom Ajuthajá, definitívne dobytie nastalo v roku 1431.[6][7][13]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Kronika ľudstva. Bratislava : Fortuna Print, 1995. 1279 s. ISBN 80-7153-090-5. S. 295, 1168.
 2. Veľký atlas svetových dejín. Preklad Jaroslav Hochel et al. Bratislava : Reader's Digest Výber, 2002. 376 s. ISBN 80-88983-22-3. S. 127.
 3. a b c khmérsky. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka. Zväzok H – L. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 4. GURŇÁK, Daniel. Štáty v premenách storočí : dejepisný atlas : európske, svetové a slovenské dejiny na 111 mapách. 1. vyd. Bratislava : Mapa Slovakia Plus, 2004. 50 s. ISBN 80-89080-47-2. S. 14.
 5. Veľký atlas svetových dejín. Preklad Jaroslav Hochel et al. Bratislava : Reader's Digest Výber, 2002. 376 s. ISBN 80-88983-22-3. S. 135.
 6. a b c Angkór. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 251.
 7. a b Angkor. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1986. 1032 s. S. 45.
 8. a b Kambudžadéša. In: Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Zväzok 3 I – L. Praha : Academia, 1986. 912 s. S. 274.
 9. Kronika ľudstva. Bratislava : Fortuna Print, 1995. 1279 s. ISBN 80-7153-090-5. S. 279.
 10. Kambodža. In: Všeobecný encyklopedický slovník. Ed. Ivan Paulička. Zväzok G – L. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. 943 s. ISBN 80-7181-659-0. S. 498.
 11. Kambodža. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 321.
 12. a b Kambodža. Pyramída (Bratislava: Socialistická akadémia Slovenskej socialistickej republiky vo vydavateľstve Obzor), február 1976, roč. V, čís. 56, s. 1792. ISSN 0231-9047.
 13. Angkor History | The Angkorian Era Khmer Empire [online]. canbypublications.com, [cit. 2018-07-06]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]