Kodanská interpretácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kodanská interpretácia je interpretácia procesu merania v kvantovej mechanike, formulovaná Bohrom a jeho kolegami. Objasňuje dôvod, prečo pri danej príležitosti dostávame daný výsledok a pri inej iný - videli ho vo vonkajšom pôsobení klasických meracích prístrojov. Podľa tohto prístupu je objekt, o ktorom musíme uvažovať, vždy sústava (tvorená spolu s meracími prístrojmi), takže zmena usporiadania meracích prístrojov sa považuje za kompletne nový experiment - kompletne novú fyzikálnu situáciu (aj keď zámerne nebol samotný objekt merania nijako zmenený).