Kombinované vzdelávanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kombinované vzdelávanie alebo blended learning je kombinovaná výuka - kombinácia štandardnej výuky (prezenčnej, prezentačnej, face-to-face) s e-learningom.

Kombinované vzdelávanie sa snaží kompenzovať niektoré nevýhody e-vzdelávania pri plnení vzdelávacích cieľov kombináciou s prvkami štandardnej výuky, kedy je napríklad kombinovaný v distančnom štúdiu e-learningový kurz s úvodným či záverečným seminárom alebo workshopom. Tento prístup je vhodný predovšetkým tam, kde cieľová skupina nie je zvyknutá používať moderné komunikačné nástroje, ako je chat, diskusné fórum, videokonferencie a pod.