Kompresný pomer

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O kompresnom pomere v informatike je článok kompresný pomer (informatika)

Kompresný pomer piestového stroja ( napríklad spaľovacieho motora alebo kompresora) s priamočiarym vratným pohybom piesta je pomer objemov valca v polohe piesta v dolnej úvrati a v polohe piesta v hornej úvrati.

εk =

Piest sa vo valci pohybuje priamočiaro vratne pričom medzná poloha jeho pohybu najviac vzdialená od kľukového hriadeľa sa nazýva horná úvrať a medzná poloha najbližšie ku kľukovému hriadeľu dolná úvrať. Priestor medzi úvraťami sa nazýva zdvihový objem. Zdvihový objem závisí od priemeru vŕtania valca a zdvihu piestu. Priestor, ktorý ostane vo valci, keď je piest v hornej úvrati sa nazýva kompresný priestor.

Stroje s rotačnými piestami[upraviť | upraviť zdroj]

U týchto typov strojov je kompresný pomer definovaný všeobecnejšie ako pomer najväčšieho a najmenšieho objemu pracovného priestoru počas otáčky.

εk =

  • V1 - najväčší objem pracovného priestoru
  • V2 - najmenší objem pracovného priestoru

Význam u motorov[upraviť | upraviť zdroj]

Čím je kompresný pomer väčší dochádza k väčšiemu stlačeniu zmesi pred zapálením. Kompresný pomer je konštrukčný parameter ktorý:

Zvýšením kompresného pomeru prichádzajú aj nevýhody :

  • môže dôjsť k predčasnému samovznieteniu paliva (najmä pri zážihových motoroch)
  • niektoré súčasti motora môžu byť časom opotrebované viac než pri menšom kompresnom pomere, preto je potrebné takýto motor vybaviť odolnejšími súčiastkami, ktoré sú drahšie (väčšinou sa jedná o keramické a titánové diely)

Praktické hodnoty kompresného pomeru[upraviť | upraviť zdroj]

Z dôvodov zabránenia detonačného spaľovania nie je kompresný pomer zážihových motorov väčší ako 10:1. Motory so snímačom detonačného spaľovania, elektronickou riadiacou jednotkou alebo ďalšími vylepšeniami môžu mať zvýšený kompresný pomer až do 14:1 (2013 Mazda 6)[1].

U prepĺňaných zážihových motorov je kompresný pomer okolo 8.5:1, pretože časť kompresie pracovnej látky sa vykoná v dúchadle.

Vznetové motory majú kompresný pomer na úrovni 20:1 alebo aj vyšší. Sú založené na princípe, že vstreknuté palivo sa vznieti od kompresného tepla. Preto musí byť kompresný pomer vyšší ako u zážihových motorov. Horná hranica kompresného pomeru je daná ešte prijateľným zaťažením od tlakov vo valci motora.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. http://zavolantom.autovia.sk/2013/01/22/nova-mazda6-2013-technicke-specifikacie-a-slovenske-ceny/