Preskočiť na obsah

Konštrukcia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Konštrukcia alebo zostrojenie alebo zostrojovanie môže byť:

 • v technike: zostavovanie jednotlivých častí do celku podľa určitého plánu, výpočtu; montáž
 • v geometrii: skrátene zostrojenie geometrického útvaru (nakreslenie geometrického útvaru z daných jednoduchších tvarov)

Konštrukcia môže byť:

 • v technike:
  • výsledný útvar vzniknutý zostavením jednotlivých častí do celku podľa určitého plánu, výpočtu
  • vypracovanie plánu na zostavenie nejakého stroje, prístroja z jednotlivých častí, navrhovanie konkrétneho technického riešenia alebo samotný plán či návrh
  • skrátene konštrukcia stavby (nosná časť (kostra) stavby)
  • v základných črtách skonštruovaná vec, kostra
  • stavba, štruktúra niečoho
 • v matematike: výsledok odvodzovania (napr. vzorec) uskutočneného pomocou predpísaných operácií, pozri konštrukcia (odvodzovanie)
 • v jazykovede:
  • spájanie (slov či viet), vytváranie podľa gramatický pravidiel
  • komplexná jazyková jednotka vzniknutá takýmto spájaním, vytváraním podľa gramatických pravidiel, pozri konštrukcia (jazykoveda)
 • myšlienkový útvar, myšlienková štruktúra
 • umelé vymyslenie niečoho (napr. dôkazu) nasilu alebo výsledok takéhoto vymyslenia
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.