Konfigurácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Konfigurácia (lat.) môže byť:

  • zoskupenie, rozloženie, zostava, rozostavenie, usporiadanie
  • v chémii: usporiadanie atómov v molekule, pozri konfigurácia (chémia)
  • v astronómii: rozmiestnenie objektov (najmä planét) na oblohe v danom období, pozri konfigurácia (astronómia)
  • v medicíne: deformácia orgánu (napr. hlavy pri pôrode), pozri deformácia
  • v geografii: (najmä výšková) členitosť terénu
  • v informatike: zostavenie kombinovaním jednotlivých častí (komponenty, moduly, súčasti) výpočtového zariadenia (počítač) zvyčajne vrátane konfigurácie softvéru, pozri konfigurácia (informatika)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.