Konkordancia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Konkordancia môže byť:

 • všeobecne zriedkavo: zhoda, súhlas, súlad
 • prehľadný zoznam slovne alebo vecne zhodných miest z jednej alebo z niekoľkých kníh
 • abecedne usporiadaný zoznam všetkých slov (tvarov) istého textu, doplnených citátom a referenciou, pozri konkordancia (zoznam slov)
 • v biblistike: pozri konkordancia (biblistika)
 • v gramatike: jav podobný kongruencii, pozri konkordancia (gramatika)
 • v stredoveku: okrajové poznámky k textu
 • vo filozofii:
  • súsrdečnosť čiže obapolná láskavosť, prívetivosť, priateľskosť, milota; obapolne úprimný, láskavý prístup k druhému človeku alebo k druhej kultúre atď.
  • v synkriticizme: pozri konkordancia (synkriticizmus)
 • v geológii: pozri konkordancia (geológia)
 • v genetike: zhoda členov istého súboru jedincov alebo členov páru (napr. u dvojčiat) v nejakom znaku, pozri konkordancia (genetika)
 • v polygrafii zastarano: dĺžková miera veľkosti štyroch cicier
 • v hudbe: konsonujúci trojzvuk, pozri konkordancia (hudba)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.