Kontajner ISO

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kontajnery v terminále kombinovanej dopravy

ISO kontajner je nákladný kontajner vyhovujúci všetkým príslušným normám ISO platným pre kontajnery v čase, keď bol kontajner vyrobený.[1]: Tieto kontajnery sú určené na medzinárodnú prepravu (intermodálna prepravná jednotka, UTI). Nákladný ISO kontajner musí spĺňať nasledovné požiadavky[1]:

 • musí byť stály a dostatočne pevný pre opakované použitie
 • skonštruovaný tak, aby umožňoval prepravu tovarov bez prekladania a aby sa dal ľahko plniť a vyprázdňovať
 • vybavený zariadeniami umožňujúcimi okamžitú manipuláciu, osobitne premiestnenie kontajnera z jedného druhu dopravy na iný druh dopravy
 • najmenší vnútorný objem kontajnera je 1 m3
 • kontajner je možné stohovať do niekoľkých vrstiev na seba
 • maximálna celková hmotnosť jedného kontajnera musí byť 30 480 kg.

Označenie prepravných kontajnerov[2]:

menovitá dĺžka kontajnera
výška kontajnera
zaťaženie kontajnera
[stôp]
[m]
8' 00 = 2438 mm
8' 6 = 2591 mm
9' 6 = 2896 mm
<8' 0 = < 2 438 mm
[kg]</>
[lb]
40'
12
1A
1AA
1AAA
1AX
30 480
67 200
30'
9
1B
1BB
1BBB
1BX
25 400
56 000
20'
6
1C
1CC
1CX
24 000
52 900
10'
3
1D
1DX
10 160
22 400

Všetky prepravné ISO kontajnery radu 1 majú šírku 8' 00'' = 2438 mm. Kontajnery s výškou nižšou ako 2 438 mm sa označujú ako 1AX, 1BX,1CX a 1DX.
Základný typ prepravného kontajnera má rozmery 20' x 8' x 8' (stôp) a je označovaný ako ISO 1C. Dĺžka kontajnera je 6,1 metra, vnútorná dĺžka kontajnera je 5867 mm a maximálne zaťaženie je 24 000 kg (52 900 lb). Od základného kontajnera 1C sú všetky ďalšie kontajnery odvodené ako násobok ich rozmerov. Dĺžka kontajnerov je dostupná v nasledovných vyhotoveniach – 20' stôp (6,1 m), 40' stôp (12,2 m), 45' stôp (13,7 m), 44' stôp (14,6 m), 53' stôp (16,2 m).

Manipulácia s kontajnerom[upraviť | upraviť zdroj]

Štandardizované rozmery kontajnerov a ich technická unifikácia zjednodušuje, zprehľadňuje a zrýchľuje manipuláciu s väčším objemom prepravovaného tovaru, čo vedie k celkovému zefektívneniu prepravy. Zjednodušuje sa prekládka medzi rôznymi druhmi prepravných prostriedkov napr. prekládka z kontajnerovej lode na železničné vagóny alebo špeciálne kontajnerové nákladné automobily. Kontajnery je možné stohovať na kontajnerových lodiach a v kontajnerových prekladiskách v niekoľkých vrstvách na sebe, čím je možné používať aj manipulačnú techniku určenú pre prekladanie a manipuláciu s kontajnermi. Manipulačnú techniku je možné automatizovať a vytvárať efektívne riešenia pre sklady a logistiku tovaru.

Použitie kontajnerov[upraviť | upraviť zdroj]

40' stopové prepravné kontajnery sa využívajú hlavne v námornej doprave, 20' stopové kontajnery sa používajú hlavne vo vnútrozemskej doprave. Prepravné kontajnery 1C a 1A predstavujú asi 95% celého kontajnerového parku. Pre štatistické účely a porovnania sa kontajnery prepočítavajú na 20' stopovú dĺžku t. j. na kontajner ISO 1C. Námorné kontajnery sú vyrobené z kvalitnej ocele s protikoróznou ochranou. Dvere kontajneru sú dvojité s krytým zámkom a 4 závesmi dverí, niektoré kontajnery môžu mať ďalšie dvere aj na boku kontajnera. Základom pre označovanie objemu lodí je jednotka TEU - twenty feet equivalent unit. Je to vlastne základný rozmer kontajnera ISO 1C. Dnešné nákladné kontajnerové lode majú kapacitu presahujúcu 11 000 TEU.

Identifikačný systém značenia[upraviť | upraviť zdroj]

Identifikačný systém značenia kontajnerov pozostáva z týchto základných položiek:

 • kód vlastníka - tri písmena (registrátor BIC Archivované 2008-06-19 na Wayback Machine)
 • identifikátor kategórie zariadenia - jedno písmeno (U,J,Z)
 • sériové číslo - šesť číslic (napr. 123456)
 • kontrolné číslo - jedna číslica (matematicky vypočítané číslo)

Rozmery a typ zobrazenia musia byť použité ako jeden celok, tj. informácie nesmú byť rozdelené do dvoch častí. Okrem základného označenia sa môže kontajner označiť aj doplnkovým značením - napr. maximálna čistá hmotnosť kontajnera. Značenie sa zobrazuje na bočných stranách, čele s dverami, slepom čele a na streche kontajneru.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b STN ISO 668. [online]. [Cit. 2008-05-16]. Dostupné online. Archivované 2008-02-23 z originálu.
 2. STN ISO 830.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]