Preskočiť na obsah

Kontinuum (spojité prostredie)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kontinuum alebo spojité prostredie môže byť vo fyzike:

 • a) v širšom zmysle: prostredie (resp. oblasť, systém), v ktorom sa nejaká fyzikálna veličina (napr. hustota látky, energia...) mení v priestore (a prípadne aj čase) spojito a bez medzier, alebo
 • b) v užšom zmysle: prostredie (resp. oblasť, systém), v ktorom je hmota (t.j. látka alebo pole) spojito rozložená a (resp. a preto) veličiny charakterizujúce toto prostredie (napr. hustota látky, tlak, rýchlosť, teplota, viskozita…) sa menia v priestore (a prípadne aj čase) spojito, t.j. typicky ich možno pokladať za spojité funkcie miesta (a prípadne aj času).

K definícii b[upraviť | upraviť zdroj]

V takomto prostredí je možné zmenšiť ľubovoľne veľký objem na bod (čo je postup veľmi podobný limite pri definovaní derivácie) a tomuto bodu priradiť vlastnosti, ktoré nás zaujímajú. Takto je možné kontinuum alternatívne definovať aj ako množinu bodov (s priradenými vlastnosťami), ktoré spojito vypĺňajú nejaký priestor.

Kontinuum je modelová predstava, idealizácia; jej zmysluplnosť závisí často od toho, „z akej vzdialenost“ sa na dané prostredie pozeráme. Napríklad pokiaľ ide o vlastnosť „hustota látky“ je bežný materiál na makroskopickej úrovni kontinuum, ale na molekulárnej úrovni ním nie, pretože medzi molekulami sú medzery a hustota látky sa teda prudko mení (čiže je nespojitá), keď sa posúvame po materiáli.

V mechanike kontinua (nazývanej aj mechanika spojitého prostredia) sa za kontinuum považujú tekutiny a poddajné pevné látky.

Pozri aj článok mechanika kontinua.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Kontinuum. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0
 • spojité prostredie. In: Malá encyklopédia chémie. 3. vydanie. Bratislava: Obzor, 1981. s. 628
 • částice kontinua, kontinuum, mechanika kontinua. In: Technický slovník naučný 1-8. Praha : Encyklopedický dům, 2001-2005. ISBN 80-7335-080-7.
 • continuum In: SCHASCHKE, K.:A Dictionary of Chemical Engineering. Oxford: Oxford University Press , 2014. ISBN 978-0-19-965145-0. s. 79.
 • NOVOTNÝ, O.. Mechanika kontinua [online]. geo.mff.cuni.cz, 2012 (pôvodne 1976), [cit. 2016-09-23]. Dostupné online. s. 4
 • MURÍN, J., ÉLESZTÖS, P.. Mechanika kontinua. 2. vyd. Bratislava : SVŠT, 1989. ISBN 80-227-0162-9. S. 5-6.
 • (Earth and Space Sciences 411/511 - GEOPHYSICAL CONTINUUM MECHANICS -AUTUMN 2002 -) DEFINITION OF A CONTINUUM by C.F. Raymond [online]. University of Washington, 2002, [cit. 2016-09-23]. Dostupné online.
 • REDDY, J. N.; REDDY, Junuthula Narasimha. An Introduction to Continuum Mechanics. 2. vyd. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-02543-1. S. 1.
 • ALTENBACH, Holm. Kontinuumsmechanik: Einführung in die materialunabhängigen und materialabhängigen Gleichungen. 3. vyd. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2015. ISBN 978-3-662-47069-5. S. 8,9.