Kontrast

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kontrast môže byť:

 • úplný opak, protiklad
 • v optike:
  • vizuálne hodnotená odlišnosť výzoru dvoch častí zorného poľa videných súčasne alebo dvoch nerovnakých podnetov postupne pôsobiacich na zrak
  • odbornejšie: kontrast jasa (ako vzorec)
 • v psychológii:jasné a vedomé vnímanie rozdielov medzi kvalitami objektívnej reality (napr. farieb) či psychických javov (napr. veci vnímanej ako pekná) na neurofyziologickom podklade, pozri kontrast (psychológia)
 • skrátene kontrast televízneho obrazu
 • vo fyzike: vlastnosť určitého miesta zorného poľa vynikať nad okolím
 • v matematike: skrátene lineárny kontrast
 • v jazykovede:
  • rozdielnosť medzi dvoma za sebou nasledujúcimi fonémami, pozri kontrast (fonémy)
  • v štrukturálnej jazykovede: syntagmatický vzťah medzi jednotkami, opak opozície
 • názov hudobnej skupiny, pozri kontrast (hudobná skupina)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.