Konvergencia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Konvergencia môže byť:

 • všeobecne:
  • zbiehavosť
  • zbližovanie, zbiehanie
  • pripodobňovanie
  • vývoj, ktorý vedie k zblíženiu
 • v matematike: približovanie k určitej hodnote (limite), pozri konvergencia (matematika)
 • v biológii: vývoj podobných štruktúr pod vplyvom rozličných podmienok pri odlišných líniách potomkov, pozri konvergencia (biológia)
 • v biochémii: tvorba rovnakých prírodných látok prostredníctvom rozdielnych reakčných sekvencií v metabolizme rôznych ogranizmov, pozri konvergencia (biochémia)
 • v neurobiológii: spoločný prívod niekoľkých až veľa axónov k jednej nervovej bunke, pozri konvergencia (neuróny)
 • v očnom lekárstve: nesúhlasný súhyb očí, pozri konvergencia (oči)
 • v optike: zbiehanie zväzku lúčov napr. do ohniska šošovky, pozri konvergencia (šošovka)
 • v sociálnych vedách, etnografii, politológii, ekonómii: predmet teórie konvergencie, pozri pod teória konvergencie
 • v baníctve: zbližovanie priameho nadložia, podložia a bokov baníckeho diela ako následok vyrúbania úžitkového nerastu v bani, pozri konvergencia (baníctvo)
 • v klimatológii: zbiehavosť/zbiehanie vzdušných prúdov do určitého bodu alebo k ose, pozri konvergencia (meteorológia)
 • v astronómii: uhol medzi dvoma poludníkmi, pozri konvergencia (uhol)
 • v jazykovede: postupné zbližovanie jazykov, vyrovnávanie jazykových rozdielov, pozri konvergencia (jazyky)
 • v psychológii: spoločné pôsobenie vlôh a prostredia ako princíp psychického vývoja, pozri konvergencia (psychológia)
 • v oceánológii: stretanie povrchových prúdov morskej vody (pri cirkulácii morských prúdov) resp. názov príslušnej zóny stretania, pozri konvergencia (oceánológia)
 • v geológii: výskyt rovnakých alebo podobných povrchových foriem v rôznych podnebných pásmach, pozri konvergencia (povrchové formy)
 • v televíznej technike: lokálne zbiehanie elektrónových lúčov vo farebných obrazovkách, pozri konvergencia (obrazovka)
 • v IT a telekomunikáciách:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.