Koptské písmo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Six glyphs.svg
Koptské písmo
Klasifikácia
ISO 15924: 204 / Copt
Ukážka
ⲠⲖⲞⲄⲞⲤ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲚⲦⲀⲠⲞⲪⲀ ⲤⲒⲤ ⳯ⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤ ϢⲀϪⲈ Ⲙ⳯Ⲛ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲈⲤ ⳯ⲚϨⲎⲦ⳯Ϥ_Ⲛ ϢⲘⲞⲨⲚ ⲚϨⲞⲞⲨ ϨⲀ ⲐⲎ ⳯ⲚϢⲞ ⲘⲚ⳯Ⲧ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲈⲘⲠⲀⲦⲈϤ⳯Ⲣ ⲠⲀⲤⲬⲀ ⳯ⲚⲦⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚ⳯Ϩ Ⲉ ⲂⲞⲖ ϨⲒϪ⳯Ⲙ ⲠⲔⲀϨ ⲀϤⲈⲒⲢⲈ ⲚϨ⳯Ⲛ ⲘⲀⲒⲚ Ⲙ⳯Ⲛ Ϩ⳯ⲚⲚⲞϬ ⳯ⲚϢⲠⲎⲢⲈ ⲈⲠⲈⲨϪⲀⲒ ⳯ⲚⲦⲘ⳯ⲚⲦⲢⲰⲘⲈ: [pozn 1]

Koptské písmo alebo koptská abeceda je písmo, ktoré používa koptský jazyk (koptčina, kopt.), posledné vývojové štádium staroegyptčiny. Súbor znakov je založený na gréckej abecede rozšírenej o znaky prebrané z démotického písma. V skutočnosti jestvuje niekoľko koptských abecied, ktoré zodpovedajú niekoľkým nárečovým vetvám jazyka.

Dejiny

Koptské písmená, pochádzajúce z ozdobného bohairského textu

Koptské písmo má históriu, ktorá začína ptolemaiovským obdobím. Už v tomto čase sa grécka abeceda používala na prepis démotických textov kvôli záznamu ich presného znenia. Počas prvých dvoch storočí po Kr. vzniklo v starej koptčine množstvo magických textov. Niekoľko znakov pre špecifické staroegyptské fonémy bolo odvodených z démotického písma a pár z nich (nie všetky) sa ujalo spolu s gréckymi grafémami v „skutočnej“ koptčine. S rozšírením kresťanstva v Egypte v druhej polovici 3. storočia sa postupne stratila znalosť hieroglifického a neskôr aj démotického písma. Zostalo to, ktoré bolo úzko späté s koptskou ortodoxnou cirkvou. V 4. storočí sa koptské písmo „štandardizovalo“ v sahidskom dialekte. Okrem tohto dialektu existovalo ešte niekoľko ďalších,[pozn 2] ktoré sa od seba navzájom líšili v určitých prvkoch, vrátane tvaru a výskytu grafém. V súčasnosti sa koptská abeceda používa len v prostredí koptskej cirkvi. Všetky gnostické kódexy nájdené v Nag Hammádí boli napísané koptskou abecedou.

Stará núbijská abeceda, ktorú používala stará núbijčina, obsahovala znaky gréckej unciály a koptské a meroitské písmená, ktoré mali svoj pôvod v démotickom písme.

Forma

Koptská abeceda bola prvým egyptským systémom zápisu, ktorý uvádzal samohlásky, a dokázala zaznamenať interpretáciu aj prípadných starších egyptských textov. Pred ňou síce niektoré egyptské slabiky obsahovali sonory, ale bez samohlások, čo sa neskôr v sahidskom dialekte koptčiny značilo vodorovnou čiarkou nad slabikou a označovalo vlastne skratku, napr. . Existovali rôzne diakritické značky, ktoré používali koptské pisárske školy. Niektoré používali apostrof na označenie slov a príkloniek, iné používali dvojbodku (angl. dieresis) nad a na označenie začiatku ďalšej slabiky, príp. striešku (vokáň, angl. circumflex) nad každou samohláskou pre ten istý účel.[1]

Koptská abeceda je založená zväčša ne gréckej abecede.[2] Obsahuje 24 pôvodom gréckych grafém a ďalších 6, príp. 7, ktoré sa vyskytujú v staroegyptskom démotickom písme. Táto variácia počtu rozširujúcich znakov závisela na nárečí koptčiny, ktoré abecedu používalo: 6 znakov používal sahidský dialekt, 7 bohairský a achmínsky.[1] Koptská abeceda obsahuje viac príbuzných prvkov s materskou gréckou alfabetou ako ďalšia dcérska abeceda – cyrilika. Dokonca je možné, že práve koptská abeceda mala vplyv na formovanie cyriliky. Koptskú abecedu je možné prirovnať analogicky k islandskej abecede založenej na latinke, ktorá má tiež za pôvodnými latinskými znakmi aj skupinu ďalších rozširujúcich grafém.

Abeceda

Zobrazenie
majusky
Zobrazenie
minusky
Font
majusky
Font
minusky
Číselná
hodnota
Názov
(Krupa)
Názov
(ang.)
Grécky
ekvivalent
Translit.
(IPA)
Coptic Alpha-maj.svg Coptic Alpha-min.svg 1 alfa alpha Α, α a
Coptic Beta-maj.svg Coptic Beta-min.svg 2 véda bēta Β, β b
Coptic Gamma-maj.svg Coptic Gamma-min.svg 3 gamma gamma Γ, γ g
Coptic Dalda-maj.svg Coptic Dalda-min.svg 4 dalda dalda Δ, δ d
Coptic Ei-maj.svg Coptic Ei-min.svg 5 éje ei Ε, ε e
Coptic Sou.svg Coptic Sou.svg 6 sou soou Ϛ, ϛ st
Coptic Zeta-maj.svg Coptic Zeta-min.svg 7 záda zēta Ζ, ζ z
Coptic Eta-maj.svg Coptic Eta-min.svg 8 háda ēta Η, η
Coptic Theta-maj.svg Coptic Theta-min.svg 9 tutte thēta Θ, θ
Coptic Iota-maj.svg Coptic Iota-min.svg 10 jóda iōta Ι, ι i
Coptic Kappa-maj.svg Coptic Kappa-min.svg 20 kabba kappa Κ, κ k
Coptic Laula-maj.svg Coptic Laula-min.svg 30 lóla laula Λ, λ l
Coptic Me-maj.svg Coptic Me-min.svg 40 méj Μ, μ m
Coptic Ne-maj.svg Coptic Ne-min.svg 50 ni Ν, ν n
Coptic Kxi-maj.svg Coptic Kxi-min.svg 60 eksi ksi Ξ, ξ ks
Coptic Ou-maj.svg Coptic Ou-min.svg 70 ou ou Ο, ο o
Coptic Pi-maj.svg Coptic Pi-min.svg 80 bej pi Π, π p
Coptic Ro-maj.svg Coptic Ro-min.svg 100 rou Ρ, ρ r
Coptic Semma-maj.svg Coptic Semma-min.svg 200 samma sēmma Σ, σ, ς s
Coptic Tau-maj.svg Coptic Tau-min.svg 300 daú tau Τ, τ t
Coptic He-maj.svg Coptic He-min.svg 400 he he Υ, υ u
Coptic Phi-maj.svg Coptic Phi-min.svg 500 fíj phi Φ, φ
Coptic Khi-maj.svg Coptic Khi-min.svg 600 kij khi Χ, χ
Coptic Pxi-maj.svg Coptic Pxi-min.svg 700 ebsí psi Ψ, ψ ps
Coptic O-maj.svg Coptic O-min.svg 800 ó ō Ω, ω
Coptic Sai-maj.svg Coptic Sai-min.svg Ϣ ϣ šáj šai Ϸ, ϸ ʃ
Coptic Fai-maj.svg Coptic Fai-min.svg Ϥ ϥ 90 fáj fai f
Coptic Hai-maj.svg Coptic Hai-min.svg Ϧ ϧ cháj xai x
Coptic Hori-maj.svg Coptic Hori-min.svg Ϩ ϩ hóri hori Ͱ, ͱ h
Coptic Dandia-maj.svg Coptic Dandia-min.svg Ϫ ϫ džandža ḏanḏia
Coptic Cima-maj.svg Coptic Cima-min.svg Ϭ ϭ šíma qima Ϙ, ϙ q,
Coptic Ti-maj.svg Coptic Ti-min.svg Ϯ ϯ díj ti ti
Copte r barre.png Copte r barre.png 900 psis ənše Ϡ, ϡ

Písmená prevzaté z démotického písma:

Hieroglyf Démotický znak Zoptský znak Translit.
SA
Demotique sh.png Ϣ š
f
Demotique f.png Ϥ f
M12
Demotique kh.png Ϧ
F18
Y1
Demotique h.png Ϩ h
U29
Demotique j.png Ϫ
k
Demotique tsh.png Ϭ q, ḳ
D37
t
Demotique ti.png Ϯ ti

Znak cháj má tvar ‹Ⳉ› ‹ⳉ› v achmínskom a ‹Ⳋ› ‹ⳋ› v bohairskom nárečí, oba pre neznelú velárnu frikatívu (IPA: x).

Unicode

V norme elektronického typografického systému Unicode bola najskôr väčšina znakov spoločná s gréckou abecedou, ale od verzie 4.1 z roku 2005 sa táto skupina rozdelila na dva samostatné bloky. Nový blok koptskej abecedy je v intervale U+2C80 – U+2CFF. Starší grécky blok obsahuje aj teraz sedem koptských písmen prebratých z démotického písma a je potrebný pre úplnú implementáciu koptčiny v elektronickej typografii.

Grécka abeceda a koptské rozšírenie
(Greek and Coptic)
Unicode.org tabuľka (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+037x Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ ͵ Ͷ ͷ     ͺ ͻ ͼ ͽ ;  
U+038x         ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί   Ό   Ύ Ώ
U+039x ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο
U+03Ax Π Ρ   Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί
U+03Bx ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
U+03Cx π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ϗ
U+03Dx ϐ ϑ ϒ ϓ ϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ
U+03Ex Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ
U+03Fx ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϶ Ϸ ϸ Ϲ Ϻ ϻ ϼ Ͻ Ͼ Ͽ
Koptská abeceda
(Coptic)
Unicode.org tabuľka (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2C8x
U+2C9x
U+2CAx
U+2CBx ⲿ
U+2CCx
U+2CDx
U+2CEx          
U+2CFx                   ⳿

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Coptic alphabet na anglickej Wikipédii.

Pozri aj

Poznámky

  1. „Tajné slová zjavenia, ktoré riekol Ježiš Judášovi Iškariotskému, tri dni pred slávením sviatku pesach.“ (Kasser a Wurst 2006)
  2. Hornoegyptské nárečia: sahidské (najpoužívanejšie a preto východzie, používalo sa do 14. storočia po Kr.), achmínské (používalo sa v okolí mesta Achmín, zaniklo v 5. storočí po Kr.), lykopolské (príbuzné achmínskemu), mesokemické (pochádzalo z oblasti Oxyrynchu, doklady v tomto dialekte sú veľmi vzácne, bolo objavené až v 20. storočí); dolnoegyptské nárečia: bohairské (druhé najrozšírenejšie), fajjúmske (používalo sa v 3.–10. storočí po Kr., rozšírené v uzatvorenej oblasti Fajjúmskej oázy). (Kozák 2008, s. 61)

Referencie

  1. a b Ritner 1996, s. 287–290
  2. Campbell 1991, s. 415

Literatúra

Iné projekty

Externé odkazy