Korelácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Korelácia môže byť:

 • všeobecne: súvzťažnosť, vzájomný vzťah medzi variabilnými znakmi alebo vlastnosťami dvoch alebo viacerých javov
 • v štatistike: väzba (závislosť) medzi dvomi alebo viacerými znakmi v štatistickom súbore alebo medzi dvoma alebo viacerými náhodnými veličinami v teórii pravdepodobnosti, pozri korelácia (štatistika)
 • vo fyzike: existencia vzájomnej súvislosti medzi dvoma alebo viacerými dejmi na rôznych miestach priestoru (priestorová korelácia) alebo v rôznych časoch (časová korelácia), pozri korelácia (fyzika)
 • v geometrii: projektívne zobrazenie roviny na rovinu, pozri korelácia (geometria)
 • v biológii: vzájomné vzťahy medzi bunkami, tkanivami, pletivami a orgánmi, ktoré regulujú rast a vytvárajú telá rastlín a živočíchov, pozri korelácia (biológia)
 • v geológii: veková a stratigrafická identickosť dvoch alebo viac útvarov, ktorá bola zostená pomocou vedúcich skamenelín, pozri korelácia (geológia)
 • v jazykovede:
  • dva alebo viac prvkov, javov, ktoré sú vo vzťahu závislosti, podmienenosti, disimilácie a sú charakterizované príznakom určitej protikladnej vlastnosti
  • v užšom zmysle, vo fonológii: vzťah dvoch alebo viacerých fonematických dvojíc, pri ktorom je každá dvojica zviazaná rovnakými vlastnosťami porovnávacieho základu a fonémy jedného radu majú spoločnú privatívnu vlastnosť chýbajúcu fonémam druhého radu z týchto dvojíc, pozri korelácia (fonológia)
 • v hudbe: spôsob spektrálnej zmeny tónov v korelátore, pozri korelácia (hudba)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.