Preskočiť na obsah

Krádež

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Paul-Charles Chocarne-Moreau, The Cunning Thief, 1931

Krádež je podľa slovenského (podobne predtým česko-slovenského) Trestného zákonníka prisvojenie si cudzej veci zmocnením sa tejto veci, ak [1]:

  • tým vznikla aspoň malá škoda, alebo
  • čin bol spáchaný vlámaním, alebo
  • dotyčný sa bezprostredne po čine pokúsil uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia, alebo
  • čin bol spáchaný na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe, alebo
  • predmetnou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom, alebo
  • čin bol spáchaný na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo
  • dotyčný bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

Podľa toho istého paragrafu sa páchateľ krádeže potrestá podľa sprievodných okolností krádeže odňatím slobody "až na 2 roky" alebo "6 mesiacov až 3 roky" alebo "3 roky až 6 rokov" alebo "10 rokov až 15 rokov".[1]

Obyčajne možno rozlíšiť dva typy krádeže. Jednoduchá krádež je páchaná bez potreby použitia technických prostriedkov na prekonanie zabezpečujúcej prekážky. Obyčajne ide o krádež páchanú príležitostne, a teda bez znakov prípravy na trestný čin.[2] Naopak, zložitá krádež je taká, ktorej spáchanie si vyžaduje použitie technických prostriedkov na prekonanie zabezpečujúcej prekážky. Obyčajne je páchaná s predchádzajúcou prípravou a niekedy vykazuje aj znaky utajovania trestného činu.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b §212 Trestného zákona - zák. č. 300/2005 Z. z., účinnosť od 1.10.2012
  2. RH. Jednoduchá krádež, Slovenská terminologická databáza [online]. data.juls.savba.sk, 01.04.2008, rev. 2013-02-05, [cit. 2013-06-17]. Dostupné online.
  3. Balcarova, D RH. Zložitá krádež, Slovenská terminologická databáza [online]. data.juls.savba.sk, 22.04.2008, rev. 2013-02-05, [cit. 2013-06-17]. Dostupné online.