Krajina (kraj)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Krajina.
Typický príklad krajiny - obsahuje spodnú časť atmosféry - troposféru, živú prírodu - biosféru, neživú prírodu - litosféru, pôdu - pedosféru a vodu - hydrosféru. Chýba už len produkt činnosti človeka, za ktorý možno považovať neďalekú komunikáciu popri rieke.

Krajina alebo geografická krajina je v (nepolitickej) geografii ľubovoľne veľký výsek geosféry (resp. krajinnej sféry); hmotný, priestorovo-časový systém prírodných a socioekonomických prvkov na zemskom povrchu, v ktorom sa uskutočňujú fyzikálne, chemické, biologické a spoločenské procesy.[1]

Krajina je: „časť zemského povrchu s charakteristickými znakmi vzťahujúcimi sa buď na určitú oblasť (krajina pri Váhu) alebo označenie rázovitosti (typu) podľa dominantného znaku (poľnohospodárska krajina, priemyselná krajina, prímorská krajina).“[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. krajina. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 2. oprav. vyd. Bratislava : Obzor, 1985. 717 s.
  2. krajina. In: Slovník filozofia a prírodné vedy. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1987. s. 356-358.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • BLACKBOURN, David: Podmaňování přírody: voda, krajina a vytváření moderního Německa. Praha: BB/art, 2009, 446 s. ISBN 978-80-7381-598-1
  • BOLTIŽIAR, Martin; OLAH, Branislav: Krajina a jej štruktúra: mapovanie, zmeny a hodnotenie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, 148 s. ISBN 978-80-8094-552-7.
  • HÁJEK, Pavel: Jde pevně kupředu naše zem: krajina českých zemí v období socialismu 1948-1989. Praha : Malá Skála, 2008, 161. ISBN 978-80-86776-07-1
  • OLŠÁKOVÁ, Doubravka; JANÁČ, Jiří: Kult jednoty: stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948-1964. Praha : Academia, 2018, 291 s. ISBN 978-80-200-2825-9
  • SÁDLO, Jiří et al.: Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí. Praha: Malá Skála, 2005, 247 s. ISBN 80-86776-02-6

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.