Kustód

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kustód (kustódka) (lat.) – týmto pojmom označujeme správcu (správkyňu) zbierok, archívu, múzea a pod. Je to starší pojem, ktorý sa dnes už používa menej, ako v minulosti.

V cirkevnej "nomenklatúre" sa pojmom kustód alebo "kustos" či "custos" označuje kanonik, ktorý má na starosti liturgické slávenia a často aj inventár kapituly.

V civilnom ponímaní sa s pojmom kustód spája funkcia opatrovateľa alebo správcu zbierok (múzea, galérie, hradu, zámku, bibliotéky ai.). V oblasti športu je kustódom pracovník, ktorý sa stará o kompletný servis výstroja pre športovca alebo športové družstvo (napr. lyžovanie, hokej, futbal a pod.).